Rekrutacja na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Opublikowane przez  16 Lut. 2019

ERASMUS  +

STUDIA   ZAGRANICZNE  2019/2010

Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych (IKiLA) Uniwersytetu Śląskiego ogłasza rekrutację

na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ (SMS) dla studentów filologii angielskiej w roku akademickim 2019/2020. Oferta skierowana jest do studentów stacjonarnych studiów I, II i III stopnia (licencjackie, magisterskie i doktoranckie).

Od tej edycji, rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem systemu USOS.

Studenci zainteresowani programem Erasmus+ powinni zalogować się do swojego konta w USOS i wejść w zakładkę „Dla wszystkich”, a następnie wybrać „Wymianę studencką”. Tam znaleźć można wszystkie oferty stypendialne (31 uczelni partnerskich – brak możliwości wyjazdu do Wielkiej Brytanii) oraz złożyć wniosek elektroniczny. Proces aplikowania przez USOS jest prosty i przy każdym kolejnym kroku system podaje instrukcje i wskazówki.

Rekrutacja rozpocznie się 18 lutego 2019 i potrwa do 31 marca 2019. W tym okresie system USOS będzie przyjmował wnioski o wyjazdy.

Uwaga:

  1. Stypendium nie pokrywa wszystkich kosztów utrzymania studenta za granicą. Aktualne stawki:

GRUPA 1 – 500 euro miesięcznie

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo, Włochy

GRUPA 2 – 450 euro miesięcznie

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

GRUPA 3 – 400 euro miesięcznie

Bułgaria, Estonia, Macedonia (FYROM), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

Studenci otrzymujący stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019 będą finansowani z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER 2018), a nie z programu Erasmus+ i otrzymają miesięcznie stypendium zwiększone o równowartość 200 euro. 

Osoby, które posiadają decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego na rok akademicki 2018/2019 będą zobowiązane do przekazania kopii decyzji do dnia 31 marca 2019r. Stypendium wraz z dodatkiem socjalnym będzie wypłacane w PLN w ramach umowy PO WER (kurs przeliczeniowy jest kursem stałym dla całego okresu obowiązywania umowy i wynosi 1 euro = 4,3122).

Miesięczna stawka z dodatkiem socjalnym jest określona i wypłacana w PLN i w danej grupie państw wynosi:
Grupa 1: 3019 zł (700 euro)

Grupa 2: 2803 zł (650 euro)

Grupa 3: 2587 zł (600 euro) 

Studenci z orzeczoną niepełnosprawnością, którzy zakwalifikowali się na wyjazd w ramach Erasmus+, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie ze specjalnego funduszu. Dodatkowe fundusze przeznaczone są na pokrycie wyjątkowych kosztów związanych ze specjalnymi potrzebami podczas podróży i pobytu w uczelni zagranicznej (koszty rzeczywiste). Szczegóły znajdują się na stronie Narodowej Agencji:

http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/4_warunki-niepelnosprawnosc_2018_final.pdf.

  1. W momencie wyjazdu kandydat powinien być studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia i mieć zaliczony cały poprzedni rok.
  2. Potrzebna wyraźna zgoda promotora pracy dyplomowej czy mgr na wyjazd tych studentów, którzy planują wyjazd na ostatni semestr ostatniego roku studiów I lub II stopnia.
  3. Prosimy o przemyślane decyzje.

 Koordynatorzy programu wymiany studentów Erasmus+ w IKiLA

Dr Julia Szołtysek

Dr Ewa Wylężek

 

Wszelkie informacje o wyjazdach w ramach programu Erasmus+ są dostępne na stronie www.erasmus.us.edu.pl

 

 

 

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec