Praktyki studenckie w konsulacie generalnym RP w Toronto

Opublikowane przez  13 Lis. 2018

Informujemy,  iż studenci IKiLA  mają możliwość odbycia praktyk studenckich w Konsulacie Generalnym RP w Toronto, zgodnie z zasadami określonymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (opis poniżej),  ale na specjalnie wynegocjowanych warunkach - zakwaterowanie na terenie  konsulatu – bezpłatnie na okres od jednego do trzech miesięcy.  Praktyki mogą być odbywane przez maksymalnie dwie osoby w tym samym czasie.

http://www.toronto.msz.gov.pl/pl/

Ogólne informacje dotyczące warunków i wymogów odbywania praktyk studenckich w Konsulacie Generalnym RP w Toronto.  

  1. Praktyka jest nieodpłatna.
  2. Czas trwania praktyki wynosi co najmniej jeden miesiąc do maksymalnie trzech.
  3. Placówka zagraniczna nie pokrywa kosztów przejazdów i ubezpieczenia
  4. Praktykant w czasie trwania praktyk podlega kierownikowi placówki zagranicznej i bezpośrednio opiekunowi praktyki.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę studencką w Konsulacie Generalnym RP w Toronto powinien być słuchaczem ostatniego roku studiów licencjackich,  studiów magisterskich lub studiów doktoranckich w Polsce lub za granicą.  Powinien studiować na kierunku związanym z zakresem zadań realizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (w szczególności: stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo (studia literackie i kulturowe), nauki polityczne, prawo, ekonomia, finanse, dziennikarstwo).

Więcej informacji na temat odbywania praktyk studenckich w Konsulacie Generalnym RP w Toronto można uzyskać od dr Sabiny Swety Sen-Podstawskiej.

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec