Studia w ramach programu Erasmus+ w roku akad. 2018/ 19

Opublikowane przez  14 Mar. 2018

ERASMUS  +

I nabór na STUDIA   ZAGRANICZNE  w roku akad. 2018/2019

Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych (IKiLA) Uniwersytetu Śląskiego ogłasza rekrutację na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ (SMS) dla studentów filologii angielskiej w roku akademickim 2018/2019. Oferta skierowana jest do studentów studiów I, II i III stopnia (licencjackie, magisterskie i doktoranckie).

Kryteria selekcji na stypendium w Uczelniach partnerskich:

- rekrutacja studentów na studia za granicą odbywa się według wyników w nauce, przy czym znajomość języka obcego, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni przyjmującej studenta, jest warunkiem uczestnictwa w rekrutacji
- podstawowym kryterium selekcji na stypendium jest średnia ocen uzyskanych za pierwszy semestr obecnego roku akademickiego powyżej 3.9
- w przypadku studentów piszących pracę dyplomową (licencjacką, magisterską, doktorską) potrzebna będzie również zgoda obecnego promotora na wyjazd

Wymagane dokumenty (w języku polskim):

  1. Kandydat powinien wypełnić i złożyć on-line obowiązujący w Uniwersytecie Śląskim formularz aplikacyjny (dotyczący wyjazdu stypendialnego na studia (SMS) w roku akademickim 2018/2019), dostępny na stronie internetowej: erasmus.us.edu.pl i następnie przekazać go w postaci wydruku do Sekretariatu IKiLA wraz z wymaganymi załącznikami. W formularzu należy podać trzy wybrane uczelnie, zgodnie z preferencjami.
  2. Do formularza należy dołączyć zaświadczenie z wyliczoną średnią z pierwszego semestru obecnego roku akademickiego, potwierdzoną przez Dziekanat.
  3. W przypadku studentów piszących aktualnie pracę licencjacką, magisterską lub doktorską należy również dołączyć zgodę obecnego promotora pracy na wyjazd.

Termin składania dokumentów do Sekretariatu Filologii Angielskiej – ul. Grota Roweckiego (do przegródki z nazwiskiem dr Julia Szołtysek lub mgr Ewa Wylężek) – do dnia 10/04/2018.

Uwaga:

  1. Stypendium nie pokrywa wszystkich kosztów utrzymania studenta za granicą. Aktualne stawki:

GRUPA 1 – 500 euro miesięcznie

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo, Włochy

GRUPA 2 – 400 euro miesięcznie

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

GRUPA 3 – 300 euro miesięcznie

Bułgaria, Estonia, Macedonia (FYROM), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

  1. W momencie wyjazdu kandydat powinien być studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia i mieć zaliczony cały poprzedni rok.
  2. Potrzebna wyraźna zgoda promotora pracy dyplomowej czy mgr na wyjazd tych studentów, którzy planują wyjazd na ostatni semestr ostatniego roku studiów I lub II stopnia.
  3. Prosimy o przemyślane decyzje!

Koordynatorzy programu wymiany studentów Erasmus+ w IKiLA
dr Julia Szołtysek
mgr Ewa Wylężek

Wszelkie informacje o wyjazdach w ramach programu Erasmus+ są dostępne na stronie www.erasmus.us.edu.pl

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec