Informacja Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej, dr. hab. Tomasza Pietrzykowskiego, prof. UŚ w sprawie wyjazdów Erasmus+

Opublikowane przez  12 Mar. 2017

Uwaga studenci zainteresowani wyjazdem na praktyki i studia w ramach programu Erasmus+

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z listem Pana Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej, dr. hab. Tomasza Pietrzykowskiego, prof. UŚ, odnośnie wyjazdów na studia oraz na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/18. Jednocześnie informujemy, iż ostateczny termin składania dokumentów aplikacyjnych na studia oraz praktyki w ramach Erasmusa został przedłużony do 10go kwietnia 2017 (poniedziałek).

 

Obecnie nie jest możliwe dokonanie żadnych, wiarygodnych szacunków dotyczących liczby miejsc, jaka będzie przyznana Uniwersytetowi Śląskiemu na rok akademicki 2017/2018. W związku z tym, konieczne jest przedstawienie lista kandydatów zakwalifikowanych przez wydział jako listy rankingowej, przy czym pozycja studenta na liście powinna zależeć od oceny, jaka uzyskał. Zakwalifikowanie przez wydział nie będzie jednoznaczne z przyznaniem prawa do realizacji wyjazdu. Ostateczna decyzja uzależniona będzie od liczby miejsc, które otrzyma Uniwersytet Śląski. Wszyscy kandydaci powinni być tego faktu świadomi. Niestety, nie jest obecnie możliwe wskazanie konkretnego terminu, w jakim znana będzie liczba miejsc przyznanych Uniwersytetowi Śląskiemu.

Powyższe zasady będą miały zastosowanie zarówno wobec wyjazdów w celu realizacji części studiów, jak i wyjazdów na praktykę.

Planowany termin, w jakim należy przeprowadzić rekrutację: do 30.04.2017 r. z uwzględnieniem terminów aplikowania w zagranicznych uczelniach partnerskich.

 

Z poważaniem,

Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej

Dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ.

 

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec