Wymiana studencka z University of the Fraser Valley w Kanadzie

Opublikowane przez  9 Sty. 2017

Studenci  zainteresowani wyjazdem na jeden semestr studiów na University of the Fraser Valley w Kanadzie (UFV)  (http://www.ufv.ca/), w ramach międzynarodowej umowy Uniwersytetu Śląskiego i UFV o wymianie studentów, proszeni są o złożenie do dnia 10 lutego 2017 roku w Sekretariacie IKiLA następujących dokumentów:

  1. list motywacyjny, w którym student/studentka określa zainteresowanie konkretną tematyką studiów na UFV (wybór 3-5 kursów) na Wydziale Humanistycznym:
    https://www.ufv.ca/arts/humanities-departments/
    https://www.ufv.ca/calendar/current/programs/
  2. dokument potwierdzający średnią ocen ze studiów (wcześniejsze lata oraz z pierwszego semestru roku akademickiego 2016-17; studenci mogą złożyć podania wcześniej, a oceny z ostatniego semestru  dostarczyć do 10.02. 2017 r.)

W roku akademickim  2017-2018 na studia na UFV mogą wyjechać trzy osoby.

Należy zwrócić uwagę na odmienny system semestralny w Kanadzie. Pierwszy semestr rozpoczyna się na początku września 2017 r., a kończy w drugiej połowie grudnia. Drugi semestr trwa od początku stycznia do końca kwietnia. Semestr letni – od maja do drugiej połowy sierpnia.

Istnieje również możliwość wyjazdu dla jednej osoby na semestr letni obecnego roku akademickiego – w okresie od 3 maja do 18 sierpnia 2017 roku lub od 4 lipca do 25 sierpnia 2017 r. (kursy intensywne).

Decyzja w sprawie wyboru najlepszych kandydatów na podjęcie semestru studiów w Kanadzie zostanie podjęta do 15 lutego 2017 r. przez specjalnie powołaną do tego celu komisję.

Studenci Uniwersytetu Śląskiego nie pokrywają opłat za studia na UFV (8050 CAD za jeden semestr), ale pokrywają koszty związane z mieszkaniem i przelotem do Kanady. Jeśli dwie czy trzy osoby wyjadą w jednym semestrze, i dzielą mieszkanie, obniża to oczywiście koszty związane z zakwaterowaniem.

Więcej informacji na temat wymiany studenckiej z UFV można uzyskać od dr hab. Eugenii Sojki.

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec