Erasmus+ – zebranie dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdów zagranicznych

Opublikowane przez  30 Mar. 2015

STUDIA - Studenci, którzy złożyli podanie o wyjazd na studia w ramach programu „Erasmus +” w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych, proszeni są na zebranie z dr. Markiem Kuliszem w dniu 9 kwietnia (czwartek) o godz. 16.30. (Proszę przyjść przed salę 3.51). Na zebraniu studenci będą wybierać uniwersytety, na których chcą studiować.

Osoby, które nie mogą przyjść na zebranie, powinny wyznaczyć pełnomocnika, który w ich imieniu będzie mógł podjąć decyzję o wyborze uczelni. Nieobecność na zebraniu osoby, która złożyła podanie lub jej pełnomocnika potraktowana będzie jako rezygnacja z wyjazdu.

PRAKTYKI – podania osób, które chcą wyjechać na praktyki, zostaną przesłane do Biura Programów Międzynarodowych. Decyzje o zakwalifikowaniu poszczególnych kandydatów podjęte będą na szczeblu centralnym uczelni do dnia 1 czerwca 2015 r. Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji.

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec