Atrakcyjne moduły skandynawistyczne

Opublikowane przez  2 Paź. 2014

W roku akademickim 2014/2015 studenci Uniwersytetu Śląskiego interesujący się kulturą i historią średniowiecznej Skandynawii mają wyjątkową okazję uczestniczenia w cyklu zajęć, które poprowadzą znakomici specjaliści, wykładowcy z Uniwersytetu Islandzkiego w Reykjaviku i Uniwersytetu w Oslo.

Możliwość zdobycia wiedzy z zakresu dziejów społeczeństwa, kultury, literatury i wierzeń Skandynawii w epoce wikingów to efekt współpracy naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego z partnerami z Islandii i Norwegii, prowadzonej w ramach finansowanego przez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy programu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni. Wspomniany program umożliwia również udział w wymianie studenckiej. Uczestnicy kursów będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, przystępując do rekrutacji na studia w Reykjaviku lub Oslo.

 Dostępne są trzy moduły (wymagana znajomość języka angielskiego, pozwalająca na swobodny udział w zajęciach, czytanie tekstów anglojęzycznych i przygotowanie prac zaliczeniowych w j. angielskim):
1.    "Eddaic Poetry (Wiersze Eddy Poetyckiej)", kod modułu: US-S0WYDZ-EP; 1 pkt ECTS;
2.    "Society and Culture of Medieval Scandinavia (Społeczeństwo i kultura średniowiecznej Skandynawii)", kod modułu: US-S0WYDZ-SCMS; 1 pkt ECTS;
3.    "Social Outcasts in Sagas of Icelanders (Ludzie społecznego marginesu w sagach islandzkich)", kod modułu US-S0WYDZ-SOSI; 1 pkt ECTS.

ZAPISY W SYSTEMIE USOSWEB JUŻ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
MODUŁY PRZEZNACZONE SĄ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO NA WSZYSTKICH POZIOMACH KSZTAŁCENIA.
UDZIAŁ W MODUŁACH ZOSTANIE UWZGLĘDNIONY W PUNKTACH ECTS I W SUPLEMENCIE DO DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW.

Szczegółowe informacje dostępne w systemie USOSWEB.

plakat moduly skandynawskie

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec