Zgłoszenia na studia EMLex

Opublikowane przez  16 Sty. 2014

W dniach od 5 marca do 15 kwietnia przyjmowane są zgłoszenia na studia EMLex.

O przyjęcie na studia EMLex może starać się każdy absolwent oraz obecny student III roku studiów I stopnia, który zamierza kontynuować naukę na studiach II stopnia prowadzonych na Wydziale Filologicznym UŚ.

EMLex to międzynarodowe studia magisterskie, które umożliwiają zdobycie specjalistycznych umiejętności z zakresu leksykografii. Adresowane są do studentów, którzy są zainteresowani słownikami i chcieliby pogłębić wiedzę na ich temat.

Studia EMLex są studiami towarzyszącymi głównemu kierunkowi wybranemu przez studenta. Studenci Emlexu pozostają studentami wybranej filologii, bibliotekoznawstwa czy kulturoznawstwa. Indywidualny program zajęć i warunki uznawania modułów realizowanych w ramach EMLexu za moduły obowiązujące na danym kierunku ustalane są w porozumieniu z instytutem prowadzącym główny kierunek studiów.

Studenci otrzymują dyplom Uniwersytetu Śląskiego właściwy dla kierunku głównego oraz międzynarodowy certyfikat, poświadczający ukończenie międzynarodowych, interdyscyplinarnych studiów EMLex.

Studia są prowadzone w innych krajach europejskich od roku akademickiego 2009/2010. Pierwszy nabór na Uniwersytecie Śląskim obejmuje studentów, którzy w roku 2013/2014 rozpoczynają studia magisterskie na dowolnym kierunku prowadzonym przez Wydział Filologiczny.

 

Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji można znaleźć na stronie Wydziału FIlologicznego (link).

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec