Praktyki dla studentów SPRINT-WRITE

Opublikowane przez  8 Wrz. 2013

Uwaga studenci II roku specjalności Projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (Sprint-Write).

Informujemy o możłiwości odbycia praktyk studenckich przewidzianych w planie studiów II roku w Centrum Gier Fabularnych FURIA. Zainteresowanych studentów prosimy o kontakt z mgr. Bartłomiejem Kuchcińskim, który zostanie we wrześniu 2013 r. wyznaczony na koordynatora praktyck studenckich specjalności Sprint-Write. Liczba miejsc jest ograniczona.

Furia to pierwsze w Polsce Centrum Gier Fabularnych. Centrum zlokalizowane jest w budynku ustylizowanym na podziemną bazę wojskową o powierzchni ponad 2000 metrów kwadratowych. Istotą Centrum jest organizowanie i prowadzenie gier na żywo. W zależności od rodzaju są to gry strzelankowe (z wykorzystaniem replik ASG) i/lub gry polegające na rozwiązywanie różnego rodzaju zadań i zagadek. CGF Furia zajmuje się również działalności związaną z szeroko pojętą kulturą Science-Fiction.

Przypominamy równocześnie, że wymagania formalne (dokumentacja oraz przepisy uczelniane) dotyczące przebiegu i zasad odbywania praktyk studenckich zostały umieszczone w zakładce Informacje dla Studentów/ Praktyki studenckie. Tam też będą umieszczane wszelkie aktualne informacje i ogłoszenia dotyczące praktyk studenckich.

Przypominamy również, że zgodnie z regulaminem studiów oraz innymi przepisami Uniwersytetu Śląskiego dotyczącymi zasad odbywania praktyk studenckich studenci samodzielnie nawiązują współpracę z pracodawcami w zakresie odbywania praktyk studenckich, następnie zaś przygotowują dokumentację oraz przedstawiają ją koordynatorowi praktyk. Jedynie drogą wyjątku Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych pośredniczy w kontaktach studentów z zainteresowanymi pracodawcami. Miejsce oraz czas odbycia praktyk nie są zatem gwarantowane przez IKiLA ani Uniwersytet Śląski, zaś obowiązkiem studentów jest zadbanie aby odbyc praktyki studenckie w wymiarze, formie i terminie przewidzianym w planie studiów. W pierwszym semestrze roku drugiego studenci Sprint-Write zobowiązani są do odbycia praktyk w wymiarze 30 godzin. Termin rozliczenia (uzyskanie wpisu i przypisanie punktów ECTS)  praktyk przewidzianych w planie roku drugiego to koniec sesji zaliczeniowej semestru zimowego (marzec 2014).

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec