Egzamin licencjacki dla NKJO

Opublikowane przez  29 Cze. 2013
Egzamin licencjacki z zakresu filologii angielskiej 
II termin egzaminu odbędzie się w 4 września 2013 roku (środa).
Egzamin rozpocznie się o godz. 11.
Egzamin odbędzie się w salach:
- 2.50 (I piętro) dla osób, ktore jako przedmiot dodatkowy wybrały literaturoznawstwo
- 2.51 oraz 2.55  dla osób, które jako przedmiot dodatkowy wybrały językoznawstwo


Lista osób, ktore jako przedmiot dodatkowy wybrały literaturoznawstwo:
Godzina 11
Godzina 14
Lista osób, które jako przedmiot dodatkowy wybrały językoznawstwo:
Godzina 11
Godzina 14
 
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej Wydzialu Filologicznego w Sosnowcu.
Kontakt z Dziekanatem: p. Izyda Banaszkiewicz, pokój 1.10 (parter), tel. 32/ 36 40 860.
 
Kryteria naboru: Filologia, specjalność: angielska (jeden semestr) dla słuchaczy i absolwentów NKJO - pod opieką dydaktyczno – naukową UŚ w zakresie specjalności: język angielski.

Przyjęcia na VI semestr studiów odbywać się będą na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
W przypadku słuchaczy Kolegium – do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające zaliczenie V semestru nauki w Kolegium. W przypadku absolwentów – do dokumentów należy dołączyć dyplom ukończenia Kolegium.
Od dnia ukończenia nauki w Kolegium do dnia złożenia dokumentów nie może upłynąć czas dłuższy niż 5 lat.

Egzamin licencjacki jest egzaminem ustnym składanym w języku angielskim. Obejmuje dwa przedmioty:

· metodykę nauczania języków obcych (obowiązkowo)

oraz do wyboru jeden z poniższych przedmiotów:

· językoznawstwo ogólne lub

· literatura brytyjska i amerykańska.

Egzamin obejmuje znajomość całej literatury amerykańskiej oraz wybranego okresu literatury brytyjskiej wg poniższego podziału (podaje się przed losowaniem pytań):

a) okres od X do XVI wieku,

b) okres od XVII do XVIII wieku,

c) okres od XVIII do XIX wieku,

d) okres od XIX do XX wieku.

Zagadnienia na egzamin licencjacki

Pobierz plik z zagadnieniami z językoznawstwa obowiązującymi na egzamin na stopień licencjata. Pobierz plik z zagadnieniami z metodyki obowiązującymi na egzamin na stopień licencjata. Zagadnienia z literatury brytyjskiej i amerykańskiej obowiązującymi na egzamin na stopień licencjata są do pobrania na stronie internetowej: www.ikila.us.edu.pl.
Pobierz plik z zagadnieniami na egzamin licencjacji w Zakładzie Angielskiego Jezyka Biznesu.

Losowanie pytań: suma wylosowanych pytań do odpowiedzi - 4

metodyka nauczania języków obcych - 2 pytania (do wyboru) z części teoretycznej + 2 pytania (do wyboru) z części praktycznej; odpowiada się na 2 pytania (jedno z części teoretycznej i jedno z części praktycznej)

językoznawstwo ogólne - odpowiada się na 2 pytania (do wybiru z 4 wylosowanych pytań)

literatura brytyjska i amerykańska - 2 pytania (do wyboru) z literatury amerykańskiej + 2 pytania (do wyboru) z wybranego okresu literatury brytyjskiej; odpowiada się na 2 pytania (jedno z lit. amerykańskiej i jedno z literatury brytyjskiej)

Uzyskanie oceny pozytywnej z "metodyki" oraz oceny pozytywnej odpowiednio z "językoznawstwa"/"litereratury" oznacza, że egzamin został zdany.


logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec