Zapisy na seminaria dyplomowe - Studenci obecnego II roku studiów I stopnia, programów nauczycielskich i kulturowych

Opublikowane przez  2 Cze. 2013

Dyrekcja Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych informuje, że w dniach 3.06 – 7.06 można zapisywać się na wybrane seminarium dyplomowe: literaturoznawcze, kulturoznawcze i przekładoznawcze, prowadzone w roku akademickim 2013/14. Listy oraz krótkie opisy tematyki seminariów znajdują się w sekretariacie, w dziupli p. dr hab. Małgorzaty Nitki.Opisy proponowanych seminariów można rónież przeczytać tutaj (link do pełnej treści wiadomości).
Tematy prac dyplomowych mogą wykraczać poza tematykę zajęć seminaryjnych.

Zapisy na seminaria z zakresu językoznawstwa i metodyki prowadzone przez Instytut Języka Angielskiego (dotyczą studentów grup tłumaczeniowych i nauczycielskich) odbywają się osobnym trybem.

SEMINARIA DYPLOMOWE (LICENCJACKIE) 2013/14:
LITERATUROZNAWSTWO – KULTUROZNAWSTWO – PRZEKŁADOZNAWSTWO

1) dr Agnieszka Adamowicz-Pośpiech: TRANSLATION STUDIES
The seminar aims at exploring key concepts of Translation Studies such as: foreignisation & domestication of the translated text, absolute & relative untranslatability, the translator's invisibility, gender in translation, intertextuality. Students will discuss these issues on the basis of a comparative analysis of English & Polish / English & German / or English & Russian texts. Different methodological frameworks may be employed in their diploma projects e.g.: Polysystem Theory, Descriptive Translation Studies or the Manipulist approach.

2) dr Anna Chromik: TEORIA KULTURY I LITERATURY, SEMIOTYKA KULTURY POPULARNEJ I REKLAMY, CULTURAL STUDIES, GENDER STUDIES.
Seminarium stawia sobie za cel skonstruowanie łącznika pomiędzy analizą tekstów kultury, również kultury popularnej, a akademicką teorią krytyczną. Studenci znajdują praktyczne zastosowanie dla umiejętności interpretacji tekstów kultury i analizy semiotycznej poprzez zastosowanie ich w obserwacji kulturowych mechanizmów konstruowania i dystrybucji znaczenia. Jednocześnie uczestnicy seminarium wypracowują sobie umiejętność wykorzystywania tekstów z zakresu teorii krytycznej jako narzędzia krytyki (w opozycji do biernej konsumpcji) dyskursu i jego przejawów w wytworach kultury.
Szczególnie mile widziane będą prace z zakresu tematyki konstruowania wizerunku ciała i płci, relacji „natura" / kultura, technologia / ekologia, itp.

3) dr Eugenia Sojka: MINORITY CULTURES AND DISCOURSES OF RESISTANCE AND DIALOGUE – THE CASE OF CANADIAN ABORIGINAL DRAMA AND FILM.
The seminar aims at exploring methodological frameworks conducive for the interpretation of literary and cinematic texts by minority cultures, including discourses of decolonization, postcolonialism, Indigenous Criticism and Bakhtinian theories of dialogism and carnivalization. Students will employ such methodologies in their diploma projects for the interpretation of texts of their choice. The material to be examined in class, as an example of specific dialogues with critical theories, is based on selected Canadian Indigenous plays and films with a special focus on re-reading idealized narratives of Canadian nationhood and representation of alternative Aboriginal epistemologies and ethics. Students, however, are not limited to the Canadian cultural discourses and they are encouraged to examine minority texts belonging to other cultures. Techniques and strategies of representation by minority cultures will be discussed on the basis of critical material and the following texts: Monique Mojica: Princess Pocahontas and the Blue Spots (1991), Tomson Highway: The Rez Sisters (1986), Floyd Favel, Lady of Silences (1993), Marie Clements, Edward Curtis Project (2010), and films: Atanarjuat. The Fast Runner (2001) d. Zacharias Kunuk, Kanehsatake: 270 Years of Resistance (1993) d. Alanis Obomsawin.

4) dr hab. Jacek Mydla: MYSTERY STORY
Seminarium poświęcone będzie problematyce opowieści tajemniczej (mystery story), w szczególności opowiadaniom detektywistycznym Artura Conan Doyle'a o Sherlocku Holmesie.
Z aspektów tej szerokiej problematyki poruszone zostaną najprawdopodobniej (według uznania uczestników seminarium): struktura opowieści (elementy teorii narracji), konteksty kulturowe (zbrodnia, prawo, policja, nauka – w kontekście epoki wiktoriańskiej), postać detektywa, adaptacje filmowe opowieści. Uczestnicy będą opracowywać – na potrzeby przygotowywanej pracy dyplomowej – wybrane przez siebie zagadnienia związane z wyżej zarysowaną problematyką seminarium.

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec