• Harmonogram zajęć online dla specjalności b. IJA

  Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem online dla specjalności b. IJA.

  Napisano 20 Mar. 2020
 • Harmonogram online dla specjalności b. IKILA

  Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem online.

  Napisano 20 Mar. 2020
 • Ogłoszenie dotyczące semestralnego wyjazdu na University of the Fraser Valley w Kanadzie (UFV)

  UWAGA !
  Semestralny wyjazd na University of the Fraser Valley w Kanadzie (UFV) dla studentów kierunku Filologia angielska
  W związku z zaistniałą sytuacją termin składania dokumentów został przesunięty  do 1 kwietnia.
  List motywacyjny oraz dokument potwierdzający średnią ocen ze studiów (wcześniejsze lata oraz z pierwszego semestru roku akademickiego 2019-20) należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  Dokument potwierdzający średnią ocen ze studiów (kartę przebiegu studiów/ wydruk ocen z poszczególnych przedmiotów) można pobrać samodzielnie z USOSa.

  W razie pytań proszę kontaktować się z dr Sabiną Swetą Sen-Podstawską: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  Napisano 17 Mar. 2020
...pozostałe ogłoszenia

Poniżej udostępniamy wzory podań do Dziekana Wydziału Filologicznego. UWAGA! w związku ze zmianami w Regulaminie wprowadzono w roku 2013 nowy wzór podania o IOS. Korzystać z niego powinni wszyscy studenci poza studentami obecnego roku III, ktorzy rozpoczęli studia w roku akad. 2010/2011.

Uprzejmie informujemy, że w czasie zimowej sesji egzaminacyjnej podania o indywidualną organizację studiów (IOS) oraz o przedłużenie sesji mogą być wrzucane do skrzynek przy dziekanatach. Podania o IOS można składać do dnia 18.03.2013 r.

Podania i załączniki powinny być zszyte. Do skrzynek nie należy wrzucać indeksów.

Obowiazujące wzory podań można pobrać poniżej.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego od wielu lat współpracuje ze szkołami ponadgimnazjalnymi.

Oferta na semestr letni 2012/2013 obejmuje prelekcje, wykłady, warsztaty, dni otwarte, spotkania w ramach działalności kół naukowych i wiele innych imprez.
Zapraszamy uczniów i nauczycieli.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie uczestnictwa indywidualnego i grupowego osobom kontaktowym.

Oferta na semestr letni 2012/2013.

Szczegółowa oferta dla szkół - luty - marzec 2013 (m.in Dzień Otwarty IKiLA).

Informujemy, że DNIA 06 LUTEGO 2013 PLAC SEJMU ŚLĄSKIEGO w Katowicach w godzinach od 10 do 13 w pokoju nr 1 – administracja wydziału

oraz DNIA 05 LUTEGO 2013 ul. Grota Roweckiego 5 w Sosnowcu w godzinach od 10 do 13 w pokoju nr 1.14 – parter WYDAWANE BĘDĄ PRACOWNIKOM INFORMACJE PIT-11 O DOCHODACH ZA 2012 ROK ORAZ PIT-40 ROZLICZENIA DOKONANE PRZEZ PRACODAWCĘ NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA PRACY.

PIT-y MOŻNA ODBIERAĆ W WYZNACZONYCH DNIACH ZARÓWNO W KATOWICACH, JAK I W SOSNOWCU. INFORMACJE NIEODEBRANE W TYM TERMINIE ZOSTANĄ PRZEKAZANE.

PILNE
Szanowni Państwo,
15 LUTEGO mija termin obowiązkowego zaliczenia przez pracowników Wydziału Filologicznego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Informujemy uprzejmie, że od czwartku 24 stycznia na witrynie platformy projektowej UPGOW dostępny jest kurs BHP dla pracowników naukowo-dydaktycznych wydziałów humanistycznych.
Osoby, pragnące odbyć kurs w trybie online winny:
1) Zalogować się na platformie el.us.edu.pl/upgow (polecenie ZALOGUJ znajduje się w lewym górnym rogu, po kliknięciu otwiera się okno CAS – tak jak w USOSie).
2) Wpisać ten sam login i hasło, którymi się Państwo logują do systemu USOS.
Szczegółowa instrukcja logowania dostępna jest pod adresem:
http://el.us.edu.pl/upgow/mod/page/view.php?id=5900
Kurs BHP finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dlatego po zalogowaniu się na platformie należy wyrazić zgodę na przystąpienie do projektu (oświadczenie) i wypełnić ankietę dot. danych beneficjenta (deklaracja). Powyższe kroki warunkują korzystanie ze statusu beneficjenta każdego projektu unijnego.
Kurs obejmuje 11 zagadnień. Po lekturze każdego tematu należy odpowiedzieć na pytanie kontrolne (prawda-fałsz) aby przejść do kolejnego zagadnienia. System w przyjazny sposób przeprowadzi czytelnika przez kolejne etapy kursu i okna koniecznych formularzy danych.
W części 12 znajduje się OŚWIADCZENIE mówiące o tym, że czytelnik zapoznał się z treścią kursu oraz formularz, który należy wypełnić, aby otrzymać ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia. Po ukończeniu kursu i dopełnieniu opisanych formalności system automatycznie prześle informacje o zaliczeniu przez Państwa kursu do Inspektoratu BHP i Ochrony Przeciwpożarowej UŚ.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych filologii angielskiej, studia I i II stopnia
Informujemy uprzejmie, że w terminie od 25.01.2013 r. (od godz. 12:00)
do 03.02.2013 r. (do godz. 23:59) odbędzie się II (ostatnia) tura rejestracji na filologii angielskiej.
Rejestracja jest obligatoryjna.

Dodatkowe informacje

 • Imię Agnieszka
 • Nazwisko Adamowicz-Pośpiech
 • Tytuł / stopień naukowy dr hab.
 • Title / Academic degree Associate Professor
 • Stanowisko adiunkt
 • Position Assistant Professor
 • Funkcja

  Kierownik Wydziałowego Zespołu Badawczego "Theatrum" (wraz z dr hab. E. Sojką)

   

 • Administrative function

  Head of the Theatre Studies Centre "Theatrum" (with dr hab. E. Sojka)

   

 • Zakład Zakład Kultury i Literatury Brytyjskiej
 • Department Department of British Culture and Literature
 • Gabinet 4.61
 • Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Dyżur

  środy 13-13.45

 • Office Hours

  Wednesdays:  13-13.45

   

 • Tytuły i stopnie naukowe

  Stopień magistra: Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Jagielloński

  Stopień doktora nauk humanistycznych: Instytut Kultury i Literatury Angielskiej i Amerykańskiej, Uniwersytet Śląski

  Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych: Instytut Kultury i Literatury Angielskiej i Amerykańskiej, Uniwersytet Śląski

 • Titles and Degrees

  M.A. in English literature  - Jagiellonian University, 1995

  (British Modernism &  J. Conrad Stuies)

  PhD in literary studies - University of Silesia, 2000

  (J. Conrad Studies)

  D. Litt. - University of Silesia, 2000

  (Translation Studies)

 • Zainteresowania badawcze

  Modernizm brytyjski

  Przekładoznawstwo

  Współczesny dramat brytyjski

  Powieść brytyjska

  Studia o dramacie i teatrze

 • Research Interests

  British Modernism

  Translation Studies

  Modern British Drama

  British Novel

  Theatre, Drama, and Performance Studies

 • Wykładane przedmioty

  Przekład literacki

  Wprowadzenie do teorii przekładu

  Zagadnienia dramatu

  Modernizm brytyjski (moduł)

  Przekład literacki

  Metodologia tekstu akademickiego

  Seminarium magisterskie

 • Courses Taught

  Literary Translation

  Translation Studies

  Aspects of Drama

  British Modernism

  Academic Writing

  MA Seminar

 • Promotor dr Tak
 • Informacja dla kandydatów na studia dokoranckie

  Lista potencjalnych tematów badawczych dla doktorantów:
  - literatura angielska  (wiek XIX -  XXI)
  - przekładoznawstwo (teoria i praktyka)
  - adaptacje

  - studia nad recepcją

  - studia dot. dramatu i teatru

 • Information for potential Ph.D. students

  List of potential doctoral research subjects:

  - English Literature (19th-21st centuries)

  - Translation Studies

  - Adaptations

  - Reception Studies

  -Theatre and Drama Studies

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Studiów Kanadyjskich można teraz znalezć także na Facebooku!
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania strony w celu uzyskania więcej informacji na temat kultury i literatury kanadyjskiej oraz wydarzeń oraganizowanych przez Centrum Studiów Kanadyjskich!

facebook-logo Dołącz do Centrum Studiów Kanadyjskich na Facebooku.

Centrum Studiów Kanadyjskich oraz Studenckie Koła Kanadystów w czwartek 17 stycznia 2012 od godziny 11.15 w głównym holu budynku uniwersyteckiego udzielało informacji na temat ruchu Idle No More w Kanadzie, który sprzeciwia się zmianom w ustawodastwie rządu federalnego Kanady wprowadzone przez Artykuł C-45 mający na celu ograniczyć prawa Ludności Rdzennej Kanady.

Więcej informacji na temat ruchu Idle No More można znaleźć na stronie internetowej: http://idlenomore.ca/

Dodatkowe informacje

 • Imię Bartłomiej
 • Nazwisko Kuchciński
 • Tytuł / stopień naukowy dr
 • Title / Academic degree Ph.D.
 • Stanowisko wykładowca
 • Position Lecturer
 • Zakład Zakład Teorii Literatury i Kultury
 • Department Department of Literary and Cultural Theory
 • Gabinet 3.51
 • Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Dyżur

  Dyżury w semestrze letnim:

  Wtorek 13.00 - 13.45

 • Office Hours

  Tuesday 1.00 p.m. - 1.45 p.m.

 • Tytuły i stopnie naukowe

  2007 - magister filologii angielskiej

  2019 - doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

 • Zainteresowania badawcze

  - Literatura science-fiction

  - darwinistyczna krytyka literacka

 • Research Interests

  - Science Fiction

  - Darwinian Literary Studies

 • Wykładane przedmioty

  - Konwersacja

  - Edycja tekstu naukowego

  - Rozumienie tekstu

  - Dokumentacja gry

  - Literatura SF

 • Courses Taught

  - Conversation

  - Editing of Academic Texts

  - Reading Comprehension

  - Game Documentation

  - Science Fiction

   

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec