Studia w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych

NASZE STUDIA TO:

 • BEZPŁATNE STUDIA W POLSCE NA EUROPEJSKIM POZIOMIE
 • NOWE ATRAKCYJNE PROGRAMY STUDIÓW
 • MOŻLIWOŚĆ KOMPONOWANIA WŁASNEGO PROGRAMU STUDIÓW (PRZEDMIOTY DO WYBORU)
 • MOŻLIWOŚĆ STUDIOWANIA NA JEDNYM Z PARTNERSKICH UNIWERSYTETÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS, M.IN. W HISZPANII, FRANCJI, ANGLII, NIEMCZECH I SZWECJI
 • PRĘŻNIE DZIAŁAJĄCE KOŁA NAUKOWE STUDENTÓW
 • WYKŁADOWCY PRACUJĄCY Z PASJĄ I POWOŁANIEM
 • INSPIRUJĄCA I PRZYJAZNA ATMOSFERA
 • NOWOCZESNY BUDYNEK ODDANY DO UŻYTKU W 2008 ROKU

PRZYGOTUJEMY CIĘ DO PRACY W ZAWODACH ZWIĄZANYCH ZE ŚRODKAMI MASOWEGO PRZEKAZU, W BIURACH TŁUMACZEŃ, WYDAWNICTWACH, AGENCJACH REKLAMOWYCH, DZIAŁACH WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ, DZIAŁACH PROMOCJI I PUBLIC RELATIONS, INSTYTUCJACH KULTURY, INSTYTUCJACH DYDAKTYCZNYCH I EDUKACYJNYCH

Specjalność Kultura - Media - Translacja

Lubisz tłumaczyć? Chcesz pracować w mediach, promocji lub PR? Interesuje Cię kultura krajów anglojęzycznych? Chcesz doskonale posługiwać się językiem? Ten program jest dla Ciebie!

Co Ci proponujemy?

 • obszerny blok zajęć z praktycznej znajomości języka angielskiego
 • zajęcia z teorii i praktyki przekładu, tłumaczenia literatury i tekstów użytkowych
 • zajęcia z kultury i historii krajów anglojęzycznych
 • zajęcia z medioznawstwa, filmu, komunikacji językowej oraz kulturowych aspektów reklamy i public relations
 • doskonalenie umiejętności creative writing
 • dobrą znajomość drugiego języka obcego

Specjalność Kultura i Literatura Angielskiego Obszaru Jezykowego

Chciałbyś zawodowo zajmować się kulturą? Interesuje Cię kultura i literatura nie tylko USA i Wielkiej Brytanii? Ten program jest dla Ciebie!

Co Ci proponujemy?

 • obszerny blok zajęć z praktycznej znajomości języka angielskiego
 • zajęcia z teorii literatury i kultury oraz realioznawstwa krajów angielskiego obszaru językowego
 • nacisk na umiejętności praktyczne: pisanie, creative writing, tłumaczenie
 • dobrą znajomość drugiego języka obcego
 • przygotowanie do pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach, działach promocji

Specjalność Projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (Sprint-Write)

 • przygotowanie do pracy w firmach zajmujących się produkcją oraz lokalizacją gier komputerowych
 • przygotowanie do zawodu tłumacza (także w zakresie przekładu tekstów specjalistycznych i artystycznych), praca w biurach tłumaczeń
 • praca w ośrodkach masowego przekazu (radio, TV, prasa, Internet)
 • praca w redakcjach czasopism i instytucjach kulturalnych, szczególnie tych wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego
 • prowadzenie działalności w sferze zarządzania i marketingu, wsparte biegłą znajomością języków obcych (m.in. reklama, publicrelations)

 

Specjalność Nauczycielska

Lubisz się uczyć i uczyć innych? Chcesz zdobyć ciekawy zawód? Chcesz dzielić swoją pasję do języka z innymi? Pragniesz świetnie mówić dwoma językami? Ten program jest dla Ciebie!

Co Ci proponujemy?

 • obszerny blok zajęć z praktycznej znajomości języka angielskiego
 • zajęcia z metodyki nauczania języków obcych
 • podstawy językoznawstwa
 • dobrą znajomość drugiego języka obcego
 • zajęcia z literatury i historii krajów anglojęzycznych
 • przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela lub lektora

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec