Egzamin licencjacki - informacje podstawowe

Egzamin z literatury obejmuje historię literatury brytyjskiej i amerykanskiej. W przypadku literatury amerykanskiej, pytania obejmują całość materiału. W przypadku literatury brytyjskiej pytania losowane są z jednego z nastepujacych przedziałów (do wyboru przez zdającego): 1. do XVI wieku 2. XVII i XVIII wiek 3. XVIII i XIX 4. XIX i XX.

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec