Profil dydaktyczny Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych

Od ponad 30 lat Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych (wcześniej jako: Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej wraz z Instytutem Języka Angielskiego oferuje studia na poziomie magisterskim i licencjackim w zakresie językoznawstwa, metodyki nauczania języków, tłumaczenia ustnego i pisemnego, literatury i kultury. Równocześnie prowadzi badania w coraz to nowych dziedzinach nauki. W uznaniu wysokiej jakości nauczania i badań naukowych w roku 2000 Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej uzyskał jako jeden z niewielu w Polsce Akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec