Programy studiów zamieszczone w tej sekcji dotyczą specjalności studiów stacjnarnych i niestacjonarnych prowadzonych przez Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych w ramach kierunku filologia angielska począwszy od roku akademickiego 2017/2018. W porównaniu z programami studiów obowiązujących studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2015 i 2016 wprowadzono kilka innych istotnych zmian.

Opublikowano w Programy studiów

Drodzy Studenci,

informujemy, że na stronie Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych - w zakładce Informacje dla studentów oraz na stronie głównej - zamieszczane będą począwszy od obecnego semestru ogłoszenia o odwoływanych zajęciach. Każde z ogłoszeń będzie zawierało również informację o formie i terminie odpracowania odwołanych zajęć. Równocześnie informujemy, że tradycyjna forma ogłoszeń na tablicy informacyjnej pozostaje niezmieniona. Mamy nadzieję, że ogłoszenia te pozwolą Państwu lepiej zorganizować czas i przyczynią się do lepszej komunikacji pomiędzy wykładowcami i studentami.

Z pozdrowieniami,

Dyrekcja Instytutu.

Opublikowano w Ogłoszenia

Poniżej zamieszczono harmonogram zajęć dla specjalności studiów prowadzonych przez IKiLA w semestrze letnik (drugim) roku akademickiego 2016/2017. Ponieważ harmonogram może ulec zmianom, prosimy o uważne obserwowanie tej strony i śledzenie ogłoszeń umieszczanych na stronie głównej Instytutu.

Harmonogram zajęć, stan na dzień 19.03.2017 r., obowiązujący od dnia 20.03.2017 r.

Opublikowano w Harmonogramy

 

Opublikowano w Opisy modułów

Programy studiów zamieszczone w tej sekcji dotyczą specjalności studiów stacjnarnych i niestacjonarnych prowadzonych przez Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych w ramach kierunku filologia angielska począwszy od roku akademickiego 2015/2016. W porównaniu z programami studiów obowiązujących studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2014 wprowadzono zmiany dotyczące obowiazkowego modułu ogólnouczelnianego oraz kilka innych zmian.

Opublikowano w Programy studiów
Opublikowano w Opisy modułów
Strona 1 z 2

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec