UWAGA KANDYDACI NA STUDIA!

Zachęcamy wszystkich kandydatów na studia na specjalności prowadzone przez Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji na nasze studia. Rekrutacja na specjalności kierunku filologia angielska prowadzone przez IKiLA prowadzona jest drogą elektroniczną na takich samych zasadach jak na inne kierunki i specjalności oferowane przez Uniwersytet Śląski. Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji można znaleźć na stronach Uniwersytetu Śląskiego.

Zachęcamy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia do zapoznania się również z poniższymi informacjami:

Informacje dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Śląskim
Kryteria kwalifikacji i charakterystyka specjalności studiów kierunku filologia angielska.

Zapraszamy również do zapoznania się z opisem Profilu Dydaktycznego naszego Instytutu, a także z dokumentacją przedstawiającą programy studiów oraz opisy modułów nauczanych na naszych specjalnościach studiów.

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec