Styl Późny w Kulturze. Muzyka - Literatura - Sztuki wizualne. 17 - 19 listopada 2014 r.

Styl Późny w Kulturze. Muzyka - Literatura - Sztuki wizualne.
Katowice, 17 - 19 listopada 2014 r.
Konferencja organizowana przez Katedrę Kompozycji Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zapraszamy do pobrania Call for Papers (dokument PDF).

Dziewięć lat temu zakończyła się druga edycja konferencji „Styl późny", zorganizowana wspólnie przez Akademię Muzyczną w Katowicach i Uniwersytet Śląski. Owocem tego niezwykłego spotkania muzyków, muzykologów, literaturoznawców, historyków sztuki, kulturoznawców oraz krytyków jest drugi tom książki Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze, opublikowany w roku 2006 przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Wielkie zainteresowanie konferencją oraz pokonferencyjną publikacją skłania do ponownego przyjrzenia się omawianym wcześniej zagadnieniom. Czy dzisiaj, w drugiej dekadzie XXI wieku możemy wciąż mówić o stylu późnym w kulturze? Czy na naszych oczach rozwijają się nowe tendencje we współczesnej muzyce, literaturze, sztukach wizualnych i filmie? Czy cechy dzisiejszej sztuki można opisać jako typowe dla etapów schyłkowych w kulturze? Czy należałoby mówić o upadku definiujących nas wartości czy raczej o redefinicji tradycyjnych pojęć w szybko zmieniającym się świecie?

Wszystkich badaczy i twórców zainteresowanych tą problematyką chcielibyśmy zaprosić do udziału w trzeciej edycji konferencji STYL PÓŹNY W KULTURZE: MUZYKA – LITERATURA – SZTUKI WIZUALNE. Interdyscyplinarnej formuły tego spotkania nie ogranicza specyfika żadnej pojedynczej dziedziny, ani ustalone ramy metodologiczne. Zakres tematów omawianych w trakcie dyskusji nad stylem późnym zależeć będzie wyłącznie od inwencji Uczestników. Interesujące nas zagadnienia można sformułować w postaci następujących przykładowych pytań:

  • Czym jest „styl późny", a czym „styl wczesny"? Jak definiujemy te zjawiska? Jakie są cechy obu stylów i jakie zachodzą pomiędzy nimi relacje?
  • Jakie istnieją związki między "konwencją", "stylem indywidualnym", a "stylem epoki"? Na czym polega zjawisko "wyczerpania się" możliwości danego stylu? Jak można powiązać pojęcie stylu późnego z pojęciami takimi, jak "schyłkowość" i "przełom", "marginalność" i "centralność", "kanoniczność" i "niekanoniczność", "produktywność" i "naśladowczość"?
  • Jak funkcjonuje pojęcie stylu późnego w przestrzeni teorii kultury, muzyki, sztuk wizualnych i literatury?
  • Czy zagadnienie stylu późnego może dotyczyć zjawisk występujących w sztuce nowych mediów?
  • Jakie związki można zaobserwować między ewolucją stylu w sztuce a transformacjami przestrzeni codziennej, świata polityki, gospodarki?
  • W jaki sposób można powiązać pojęcie "stylu późnego" ze zmianą postrzegania rzeczywistości? Z przełomami w kulturze i polityce?
  • W jaki sposób pojęcie "stylu późnego" funkcjonuje jako pojęcie wspólne dla różnych dziedzin humanistyki, a w jaki sposób stosowane jest w każdej z nich jako pojęcie specyficzne?
  • Jakie są przejawy stylu późnego w kulturze? Jak "styl późny" manifestuje się w analizie dzieł muzycznych, literackich, malarskich?
  • Jakie relacje łączą pojęcie stylu późnego z dyskursem krytycznym? Czy można uprawiać "teorię w późnym stylu"?
  • Czy zjawiska, które określaliśmy przy pomocy centralnego dla nas terminu w poprzednich konferencjach dziś także możemy postrzegać w kategoriach stylu późnego?

Pytania postawione powyżej nie tylko nie wyczerpują tematycznego potencjału konferencji, ale nawet nie zarysowują wszystkich obszarów możliwej refleksji. Będziemy więc z radością oczekiwać propozycji referatów oferujących jeszcze inne perspektywy postrzegania stylu późnego.

Konferencja odbędzie się w dniach 17-19 listopada 2014 roku w gmachu Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach, a w jej programie przewidziane są koncerty muzyki kameralnej oraz symfonicznej. Po konferencji przewidujemy publikację wybranych tekstów, które po przejściu pozytywnych recenzji stanowić będą rozdziały monografii.

Prosimy o nadsyłanie abstraktów (ok. 200 słów) wraz z krótką notą biograficzną do 15 maja 2014 roku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Szczegółowe informacje dotyczące konferencji zamieszczone będą na stronie: www.stylpozny.us.edu.pl.

 

am logo

 

Kierownik Katedry Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki: prof. Eugeniusz Knapik

Organizatorzy konferencji:
dr Wojciech Stępień, dr Magdalena Stochniol, dr Stanisław Bromboszcz

 logo us

Kierownik Zakładu Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich: dr hab. Paweł Jędrzejko
Organizatorzy konferencji: dr Jarosław Szurman, dr Agnieszka Woźniakowska, mgr Alicja Bemben

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec