Additional Info

 • Data początkowa Wednesday, 05 April 2017
 • Przedmiot i grupy

  seminarium mgr 4 rok

 • Forma odrobienia zajęć

  Do ustalenia

Na prośbę organizatorów przekazujemy informację o drugiej edycji konkursu na recenzję tłumaczeń. Zachęcamy do wzięcia udziału wszystkich studentów i doktorantów.

Już po raz drugi studenci oceniać będą tłumaczenia książek nominowanych do Nagrody Kapuścińskiego za Reportaż Literacki. Konkurs organizowany jest wspólnie z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego przy Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. W tym roku studenci i doktoranci mogą poddać ocenie przekłady książek:

z języka angielskiego:
- Delhi. Stolica ze złota i snu. (Capital. A Portrait of Twenty-First Century Delhi) Rana Dasgupta, przełożyła Barbara Kopeć-Umiastowska, wyd. Czarne
- Wojna umarła, niech żyje wojna (The War is Dead, Long Live the War), Ed Vulliamy, przełożył Janusz Ochab, wyd. Czarne

z języka hiszpańskiego:
- Głód (El Hambre) Martin Caparrós, przełożyła Marta Szafrańska-Brandt, Wydawnictwo Literackie

z języka włoskiego:
- Legenda żeglujących gór (La leggenda dei monti naviganti), Paolo Rumiz, przełożyła Joanna Malawska

Dzięki uprzejmości autorów oraz ich wydawców, organizatorzy udostępniają (wyłącznie na użytek konkursu) oryginalne wersje językowe tych książek.

Prace nadsyłać można do piątku, 21 kwietnia, do godz. 23:59. Regulamin konkursu oraz dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: http://www.przekladoznawstwo.polonistyka.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_WtRxAzvn3W6b/120347951/135870223

Dla zwycięzców przewidujemy atrakcyjne nagrody.

Pomoc w dostępie do nominowanych książek można uzyskać, pisząc na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu i do wzięcia w nim udziału.

23 marca na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbył się Dzień Otwarty Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych. Naszymi gośćmi było niemal stu uczniów szkół średnich, którzy z zainteresowaniem wysłuchali wykładów i wzięli udział w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się np. warsztaty kanadystyczne zorganizowane przez profesor Eugenię Sojkę, dr Sabinę Swetę Sen-Podstawska oraz panie Monikę Kołtun i Taylor Brecles oraz wykłady profesora Rafała Borysławskiego, profesora Leszka Dronga oraz doktora Justina Battina.

Additional Info

 • Data początkowa Thursday, 23 March 2017
 • Data końcowa Friday, 24 March 2017
 • Przedmiot i grupy

  IV kmt 1, 2 Przekład jako zjawisko kulturowe

  2km 1, 2 Wprowadzenie do teorii przekładu

 • Forma odrobienia zajęć

  Nie dotyczy

Additional Info

 • Data początkowa Thursday, 23 March 2017
 • Data końcowa Friday, 24 March 2017
 • Przedmiot i grupy

  23.03.2017, czwartek, g. 15:00, 4kmt2, Creative Writing

  24.03.2017, piątek, g. 9:45, 4kaoj, Interpretacja

  24.03.2017, piątek, g. 11:30, 2kmt, Przekład tekstów użytkowych

 • Forma odrobienia zajęć

  Do ustalenia

Additional Info

 • Data początkowa Friday, 26 May 2017
 • Przedmiot i grupy

  wyłącznie: Przekład literacki 4kmt1, 4kmt2

 • Forma odrobienia zajęć

  do ustalenia

Additional Info

 • Data początkowa Monday, 20 March 2017
 • Data końcowa Tuesday, 28 March 2017
 • Przedmiot i grupy

  Seminarium dyplomowe, 3 rok

  Historia Literatury Brytyjskiej, 1sw1, 1sw2

 • Forma odrobienia zajęć

  Nie dotyczy - zwolnienie lekarskie

Please note that the classes schedule has been modified on 19 March 2017. The current schedule is always displayed on the Schedules page. Please remember to check this page often as the schedule is still subject to change.

Additional Info

 • Data początkowa Monday, 20 March 2017
 • Przedmiot i grupy

  Wstęp do literaturoznawstwa, 1km1, 1km2, 1kaoj, 1nn, 1ni
  Seminarium magisterskie
  Seminarium specjalizacyjne

 • Forma odrobienia zajęć

  Nie dotyczy - zwolnienie lekarskie

It is with great pride that we can share the news that the article by dr Agnieszka Kliś-Brodowska titled "Pisząc dyscyplinę. O historii badań gier cyfrowych i zawiłościach jej pisania na, przykładzie "(bardzo) krótkiej historii game studies Fransa Mäyry" ("Writing a disclipline. Of Digital Game Studies and of the complexities of its "writing" on the example of (very) brief history of games studies by Frans Mäyra), published in issue no. 1(9)/2016 of Homo Ludens, has been named the best article of the year. Congratulations!

The article is available online (in Polish) at the Homo Ludens website.

Page 1 of 3

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec