Additional Info

 • Data początkowa Wednesday, 23 January 2019
 • Data końcowa Thursday, 24 January 2019
 • Forma odrobienia zajęć

  Nie dotyczy

Additional Info

 • Data początkowa Wednesday, 23 January 2019
 • Data końcowa Friday, 25 January 2019
 • Przedmiot i grupy

  Seminarium magisterskie - IV KMT

  KAOJ - ćwiczenia - INN

  KAOJ - wykład  - IIS, J, In, O, K

 • Forma odrobienia zajęć

  Nie dotyczy, zwolnienie lekarskie.

Additional Info

 • Data początkowa Wednesday, 23 January 2019
 • Forma odrobienia zajęć

  Do ustalenia

Książka jest zbiorem artykułów poświęconych opowiadaniom Josepha Conrada. Autorami są polscy i zagraniczni badacze twórczości pisarza oraz angliści literaturoznawcy. Proponują oni reinterpretacje krótkich utworów prozatorskich, w większości będących tekstami, którymi conradystyka się dogłębniej nie zajmowała. Celem publikacji jest demarginalizacja form krótkich i zwrócenie uwagi na ich bogactwo treściowe i formalne.

Oprócz analiz literackich publikacja zawiera również artykuły poświęcone zagadnieniom związanym z filmowym adaptacjom oraz przekładom i przekładoznawstwu – zagadnienia te omawiane są oczywiście na przykładzie nowel Conrada.

Książka adresowana jest do szerokiego odbiorcy, zarówno tego, który interesuje się literaturą zawodowo jak i pasjonującego się prozą literacką z zamiłowania. Będzie szczególnie cenna dla czytelnika, który dopiero przystępuje do poważniejszych studiów nad Conradem jako pisarzem, którego kunszt znalazł w gatunku opowiadania podatną formułę wypowiedzi artystycznej.

Książka zawiera indeksy: osobowy, postaci fikcyjnych i utworów literackich.

Additional Info

 • Imię Autora 1 Jacek
 • Nazwisko Autora 1 Mydla
 • Imię Autora 2 Agnieszka
 • Nazwisko Autora 2 Adamowicz-Pośpiech
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł Tajemni wspólnicy: czytelnik, widz i tłumacz. Opowiadania Josepha Conrada w nowych interpretacjach
 • Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 • Miejsce wydania Katowice
 • Year of publication 2018
 • Liczba stron 258
 • Seria Tak
 • ISBN 978-83-226-3394-6

Additional Info

 • Data początkowa Wednesday, 16 January 2019
 • Data końcowa Friday, 18 January 2019
 • Przedmiot i grupy

  Moduł z nauk społecznych, 3km, 3sw, 4 kmt, 4sw, 4ad

  Teoria kultury, 4kmt

  Wykład monograficzny, 5kmt

 • Forma odrobienia zajęć

  Nie dotyczy - zwolnienie lekarskie

Additional Info

 • Data początkowa Wednesday, 16 January 2019
 • Data końcowa Tuesday, 22 January 2019
 • Przedmiot i grupy

  16.01:

  1sw1, rozumienie tekstu

  3kmt, rozumienie tekstu

  2sw1 język pisany

  2sw2 język pisany

  21.01:

  1sw1 rozumienie tekstu

  3sw kultura popularna (w. + ćw.)

 • Forma odrobienia zajęć

  L4

Additional Info

 • Data początkowa Tuesday, 08 January 2019
 • Przedmiot i grupy

  1sw1

 • Forma odrobienia zajęć

  Do ustalenia

Additional Info

 • Data początkowa Monday, 07 January 2019
 • Przedmiot i grupy

  3kmt, 2kmt - moduły literackie

 • Forma odrobienia zajęć

  L4

Additional Info

 • Data początkowa Wednesday, 02 January 2019
 • Data końcowa Friday, 04 January 2019
 • Przedmiot i grupy

  Przekład literacki 3kmt

  Prezkład tekstów użytkowych i literacki 3kaoj

  Seminarium dyplomowe

 • Forma odrobienia zajęć

  Do ustalenia

Additional Info

 • Data początkowa Thursday, 20 December 2018
 • Data końcowa Friday, 21 December 2018
 • Przedmiot i grupy

  Język pisany 1kmt2

  Tłumaczenie z gramatyką 1kmt3

 • Forma odrobienia zajęć

  Do ustalenia

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec