Książka jest zbiorem artykułów autorstwa międzynarodowego grona badaczy zajmujących się historią, kulturą i literaturą średniowiecznej Skandynawii. Tematem książki jest władza królewska, jej definiowanie i egzekwowanie przez władców w średniowiecznej Skandynawii. Atutem pracy jest bez wątpienia ujęcie tego zagadnienia z punktu widzenia różnych dyscyplin (historia, literaturoznawstwo, historia prawa) i wskazanie nowych możliwości interpretacyjnych w tym zakresie.

Additional Info

 • Imię Autora 1 Rafał
 • Nazwisko Autora 1 Borysławski
 • Imię Autora 2 Jakub
 • Nazwisko Autora 2 Morawiec
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł Aspects of Royal Power in Medieval Scandinavia
 • Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 • Miejsce wydania Katowice
 • Year of publication 2018
 • Liczba stron 168
 • Seria Tak
 • ISBN 978-83-226-3399-1

Additional Info

 • Data początkowa Wednesday, 28 November 2018
 • Forma odrobienia zajęć

  Do ustalenia

Additional Info

 • Data początkowa Wednesday, 28 November 2018
 • Przedmiot i grupy

  5km seminarium magisterskie

  5km seminariu specjalizacyjne

 • Forma odrobienia zajęć

  Do ustalenia

odwołanie zajęć

Tuesday, 20 Nov. 2018

Additional Info

 • Data początkowa Monday, 19 November 2018
 • Data końcowa Friday, 23 November 2018

NEOlinguists – the PhD candidate association is pleased to announce that the Humor Research Project conference will be held on April 4-5, 2019 in Sosnowiec under the patronage of the Institute of English, the Institute of English Cultures and Literatures, and the Institute of Romance Languages and Translation Studies of the University of Silesia.

The purpose of the conference is to create a forum for discussions on the perception of humour through various paradigms. We hope that Humor Research Project will become a chance to explore humour in its interdisciplinarity and universality, as well as will make it possible to encourage debate on the place of humour in language, culture, and academic research. Thus, we would like to invite researchers who are interested in the topic to attend this event devoted to language and humor, which will cover both linguistic and (cross-)cultural perspectives, as well as literary and translation studies so as to provide important insights into language for humorous purposes.

Additional Info

 • Data początkowa Friday, 16 November 2018
 • Przedmiot i grupy

  2 kaoj zagadnienia dramatu

  5 kmt 2 przekład literacki

 • Forma odrobienia zajęć

  Do ustalenia

odwołanie zajęć

Tuesday, 13 Nov. 2018

Additional Info

 • Data początkowa Tuesday, 13 November 2018
 • Data końcowa Friday, 16 November 2018

Dr Wylężek cancels her office hours 14.11. due to a conference

Additional Info

 • Data początkowa Wednesday, 14 November 2018
 • Przedmiot i grupy

  TYLKO DYŻUR

 • Forma odrobienia zajęć

  Do ustalenia

Additional Info

 • Data początkowa Tuesday, 06 November 2018
 • Data końcowa Thursday, 06 December 2018
 • Przedmiot i grupy

  1sw1

 • Forma odrobienia zajęć

  L4, zastępstwo

Additional Info

 • Data początkowa Monday, 05 November 2018
 • Przedmiot i grupy

  2kmt - moduł literacki

  3kmt - moduł literacki

 • Forma odrobienia zajęć

  Do ustalenia

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec