John Maxwell Coetzee’s meeting with his readers will take place on 22 October 2018 at 5 pm in the hall of the Faculty Council at the Department of Philology in Sosnowiec. Prof. Coetzee will read a fragment of his novel and sign copies of his books. All readers are invited.

 Professor John Maxwell Coetzee will receive the honorary doctorate degree at the University of Silesia in Katowice. The award ceremony will be held on Tuesday, 23rd October 2018 at 11.00 in Lecture Hall no. 8 at the Faculty of Law and Administration. The ceremony will be attended by the teaching and administrative staff, as well as the guests of the University.

Odwołane zajęcia

Monday, 15 Oct. 2018

Additional Info

 • Data początkowa Wednesday, 17 October 2018
 • Data końcowa Thursday, 25 October 2018
 • Przedmiot i grupy

  Historia literatury brytyjskiej 2kmt2, 2kmt3,2kaoj

  Seminarium dyplomowe 3kmt, 3kaoj

  Tłumaczenie 4kmt1

 • Forma odrobienia zajęć

  Do ustalenia

Additional Info

 • Data początkowa Tuesday, 16 October 2018
 • Data końcowa Wednesday, 17 October 2018
 • Forma odrobienia zajęć

  nie dotyczy

Dagmara Wiercińska

Sunday, 14 Oct. 2018

Additional Info

 • Imię Dagmara
 • Nazwisko Wiercińska
 • Tytuł / stopień naukowy mgr
 • Title / Academic degree M.A.
 • Position doktorant
 • Position Ph.D. Student
 • Zakład Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich
 • Department Department of American and Canadian Studies
 • Gabinet 3.54
 • E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tytuły i stopnie naukowe

  Magister filologii angielskiej

  tytuł pracy: "The Taoist Motifs in Walt Whitman's Poetry as the Vanguard of the Western Counterculture of the 1960s"

  Magister filozofii

  tytuł pracy: "Pojęcie Odosobnienia w spekulatywnej mistyce Mistrza Eckharta"

 • Zainteresowania badawcze

  Duchowość Wschodu i Zachodu

Dear International students,

please note that the schedule of classes has been modified (October 14, 2018). You can always check the current schedule here. Also, please note that the schedule us subject to change in the first weeks of October.

Książka stawia sobie za zadanie ujęcie twórczości powieściowej J.M. Coetzeego od innej strony, niż większość krytyków ma w zwyczaju. Zwykłą praktyką, do której zresztą pisarstwo to zachęca, jest jego ogląd z pozycji „humanistycznej”, krytykującej nadużycia kolonializmu i konfrontującej przemoc z problemami egzystencjalnymi Człowieka na drodze do Prawdy i samorealizacji. Mimo że w dzisiejszym świecie autorytet uniwersaliów, takich jak Człowiek i Prawda, został mocno nadszarpnięty, gdyż może być postrzegany jako zawsze służący czyimś interesom, wydaje się, że Coetzee stworzył na swój użytek metodę pisarską, w której podstawowe cechy powieści humanistycznej mogą być zachowane, a która jednocześnie stara się bronić przed zarzutami uwikłania w grę przemocy i interesów.

By pokazać polityczne, narracyjne i egzystencjalne konsekwencje postaw przyjętych przez bohaterów tego rodzaju uwspółcześnionej wersji powieści humanistycznej, w książce poddano analizie siedem powieści Coetzeego, a zawarte w nich przesłanki dyskursu humanistycznego zostały skonfrontowane z wybranymi koncepcjami teorii psychoanalitycznej, w szczególności Jacques’a Lacana, oraz ich polityczną aplikacją dokonywaną przez Slavoja Žižka.

Drugie wydanie książki zostało wzbogacone o rozdział omawiający trzy pseudoautobiograficzne powieści Coetzeego oraz rozdział poddający analizie jego Żywoty zwierząt, rodzaj metafikcji poświęconej prawom zwierząt.

Additional Info

 • Imię Autora 1 Sławomir
 • Nazwisko Autora 1 Masłoń
 • Książka współredagowana Nie
 • Tytuł "Père"-versions of the Truth: The Novels of J. M. Coetzee. 2nd Extended Edition
 • Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 • Miejsce wydania Katowice
 • Year of publication 2018
 • Liczba stron 264
 • Seria Nie
 • ISBN 978-83-226-3439-4

Additional Info

 • Data początkowa Thursday, 11 October 2018
 • Data końcowa Friday, 12 October 2018
 • Przedmiot i grupy

  Przekład literacki 5kmt2

  Zagadnienia dramatu 2KAOJ

 • Forma odrobienia zajęć

  Do ustalenia

Julia Szołtysek

Tuesday, 9 Oct. 2018

Dr Julia Szołtysek odwołuje swoje zajęcia w dn. 12.10.2018 (piątek). 

 

Dr Julia Szołtysek cancels her classes on 12.10.2018 (Friday). 

Additional Info

 • Data początkowa Friday, 12 October 2018
 • Przedmiot i grupy

  Język pisany, 2kmt1 i 2kmt2

 • Forma odrobienia zajęć

  Do ustalenia

It is our great pleasure to invite students and faculty members to IECL first guest lecture of the 2018/19 academic year. On October 19th, 2018, 12:00 – 14:00, IECL will host Dr. Norbert Bugeja from the University of Malta, who will give a lecture entitled  “Titian in Tripoli? Realms of Refuge in Hisham Matar’s The Return”.

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec