The Institute of English Cultures and Literatures, in partnership with the Centre for the Study of Minor Cultures, is happy to invite you to a Northern Ireland Seminar to be held on March 7, 2018 at 10:00 am. Venue: Faculty of Philology, University of Silesia, Sosnowiec, ul. Gen. Grota-Roweckiego 5, room 2.18.

The seminar will be concerned with contemporary Northern Ireland – its culture, recent history, politics and literary representations of the Troubles (as well as the post-conflict period). The speakers will include: Frank Ferguson, Wesley Hutchinson, Patrick Quigley, Michaela Markova, Katarzyna Bazarnik, Katarzyna Ojrzyńska, Michał Lachman, Jacek Mydla i Leszek Drong. An open discussion is planned at the conclusion of the seminar. Admission is free but please contact the organizers in advance as the number of seats is limited: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A detailed programme is attached below.

Falls Rd 10 LD

Published in Wydarzenia

This edited collection explores the conjunction of multiculturalism and the self in literature and culture studies, and brings together essays by prominent researchers interested in literature and culture whose critical perspectives inform discussions of specific examples of multicultural contexts in which individuals and communities strive to maintain their identities.

The book is divided into two major parts, the first of which comprises literary representations of multiculturalism and discussions of its impasses and impacts in fictional circumstances. In turn, the second part primarily focuses on culture at large and real-life consequences. Taken together, the two complementary parts offer an illuminating and well-rounded overview of representations of multiculturalism in literature and contemporary culture from a variety of critical perspectives.

Published in Publikacje

The Irish Embassy in Poland has invited Leszek Drong to take part in an open debate (alongside Jerzy Jarniewicz and Katarzyna Bazarnik) on James Joyce and the Irish Revival. The debate called “An emerald set in the ring of the sea” will be held in Teatr Polski in Warsaw on June 20, 2017 (at 6:00 pm). It is organized to commemorate Bloomsday; prior to the discussion Andrzej Seweryn will read selected passages from Joyce's writings. 

Published in Wydarzenia

Tom zbiorowy Fearful Symmetries („Straszliwe symetrie” – w aluzji do zwrotu, jaki pojawia się w jednym z wierszy Williama Blake’a) jest pokłosiem przedsięwzięcia naukowego o nazwie „Civilization and Fear” („Cywilizacja i lęk”), którego zwieńczeniem była międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna zorganizowana w roku 2010 przez Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych. Celem konferencji było prześledzenie przejawów niepokojów i leków, jakie budzi cywilizacja, a które znajdują swój przejaw w rożnych zjawiskach należących do szeroko pojmowanej kultury. W Fearful Symmetries pole zawężone zostało przede wszystkim do obszaru tekstu. Nie chodzi tu zatem o lęk w sensie abstrakcyjnym – zamieszczone w tomie eseje skupione są na przejawach niepokojów i lęków wyrażonych w formie dyskursywnej, a zatem w określonym historycznie i kulturowo kontekście. Poszczególne artykuły nie przynoszą odpowiedzi na pytanie „Jaka jest natura lęku?” Dają jednakże wgląd w mechanizmy, dzięki którym obawy i lęki, szczególnie te związane z postępem cywilizacyjnym, znajdują wyraz w słowie i przez to zostają odziane w taką lub inną formę dyskursu. Chociaż bowiem lęk jest przeżyciem z natury osobistym a nawet intymnym a przez to – zdawać by się mogło – niekomunikowalnym, to jednak funkcjonuje on również w wymiarze dyskursywnym, żywi się językiem i znajduje swoje naturalne środowisko w kulturze. Publikacja nie jest jednolita pod względem metodologicznym, nie narzuca też jednego i wyłącznego punktu widzenia; za wyjątkiem naszkicowanego wyżej pola tematycznego poszczególne artykuły nie pozwalają się sprowadzić do wspólnego mianownika. Jako całość książka unaocznia zatem, jak zróżnicowane są dyskursywne przejawy lęku i jak różnorodne potrafią być konteksty owych przejawów. Taka otwartość metodologiczna i światopoglądowa pozwala zdaniem redaktorów tomu żywić nadzieję na opanowanie wielu niepokojów dręczących współczesną kulturę (np. lęku przed wszelkiego rodzaju totalitaryzmami, także w sferze intelektualnej), a w konsekwencji na „ucywilizowanie” strachu jako nierozerwalnie z nią związanego zjawiska.

Published in Publikacje
Thursday, 3 Jan. 2013

Leszek Drong

Published in Staff

Książka jest wyrazem szacunku i wdzięczności współpracowników, uczniów i przyjaciół Pana Profesora Wojciecha Kalagi. Zamieszczone w niej teksty – jak piszą we Wstępie redaktorzy – cechuje, obok różnorodności i eklektyzmu, także rozmaity stopień powiązań z dorobkiem Pana Profesora.

Published in Publikacje

Disciplining the New Pragmatism is both a tribute and a corrective to the neopragmatist perspective in American literary studies. It sets out to give a detailed account of the contemporary pragmatists' views, but it also goes beyond those views to tender a new vision of the discipline of literary studies and to forge a new rhetoric, largely crafted out of tropes borrowed from their writings, which could be of service to literary scholars. Its primary objective is to argue that, despite their claims to the contrary, Richard Rorty, Walter Benn Michaels, Stanley Fish and the other latter-day antifoundationalists and neopragmatists make a difference to what is going on in the literature department. Consequently, the author argues that the neopragmatist position may be made far more effective and resonant than the neopragmatists themselves recognise in their writings. To this end, he offers his own category of a neosophistic pragmatism, which serves as an example of what may result from bringing the New Pragmatist insights into a sharper disciplinary focus.

Published in Publikacje

Forms and documents

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec