Friday, 19 May. 2017

cancels classes on Wednesday, 24 May 2017

Additional Info

  • Data początkowa:
    Wednesday, 24 May 2017
  • Przedmiot i grupy:

    seminarium mgr 4 rok

  • Forma odrobienia zajęć:

    Do ustalenia