Thursday, 18 May. 2017

cancels classes on Wednesday, 24 May 2017 - Thursday, 25 May 2017

Additional Info

  • Data początkowa: Wednesday, 24 May 2017
  • Data końcowa: Thursday, 25 May 2017
  • Przedmiot i grupy:

    Seminarium magisterskie IV rok

    Comprehension II KMT

  • Forma odrobienia zajęć:

    Nie dotyczy - wyjazd na konferencję naukową.