M.A. Piotr Ciężak

Faculty associate

Courses Taught

Storyboard, 2SW
Game Design, 5SW

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec