Wielkie tematy literatury amerykańskiej – Tom 8. Przemoc

Tuesday, 11 Oct. 2016

Szanowni  Państwo!

Wielkie tematy literatury amerykańskiej to seria monografii wieloautorskich, która ukazuje się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego już od 2003 roku. Skierowana jest do szerokiego grona odbiorców polskojęzycznych – nie tylko studentów anglistyki czy kolegów-amerykanistów, ale także do przedstawicieli innych obszarów literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, których tematyka podejmowana przez Redaktorów i Autorów interesuje. Seria skupia się wokół zagadnień o kluczowym znaczeniu dla kultury amerykańskiej, które manifestują się w postaci wyrazistych motywów literackich na przestrzeni dziejów Ameryki od czasów kolonialnych aż do współczesności.

Do tej pory ukazało się sześć tomów serii:

T.1. Bóg, wiara, religia,
T.2. ’Granica’, pogranicze, Zachód,
T.3. Miasteczka, miasta, metropolie,
T.4. Rodzina,
T.5. Podróże, wędrówki, włóczęgi,
T.6. Starość, śmierć

Wkrótce ukaże się tom siódmy pt. Miłość.

Serdecznie zachęcamy Państwa do nadsyłania artykułów do kolejnego, ósmego tomu, którego tematem będzie Przemoc. Podobnie jak w poprzednich tomach, pozostawiamy Autorom swobodę interpretacji, poniżej przedstawiając jedynie kilka sugestii:

- wojna i konflikty zbrojne

- przemoc prawna

- przemoc wobec kobiet, Indian, mniejszości

- niewolnictwo

- przemoc w rodzinie

- przemoc rytualna

- okaleczenie, ofiara

- zemsta

Przypominamy, że artykuły mają dotyczyć literatury amerykańskiej.

Prosimy o nadsyłanie abstraktów (lub ewentualnych pytań) do 1 stycznia 2017, na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Decyzje dotyczące przyjęcia abstraktów roześlemy 15 stycznia 2017. Termin nadsyłania gotowych artykułów to 15 kwietnia 2017.

Zapraszając Państwa do współpracy, zachęcamy gorąco do lektury poprzednich tomów Wielkich tematów.

Agnieszka Woźniakowska i Sonia Caputa

Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich UŚ

 

 

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec