The academic staff and structure of the Institute of English Cultures and Literatures

The academic staff and structure of the Institute:
The Institute, which is a part of the University of Silesia's Faculty of Philology, has the academic staff consisting of 6 professors, 19 assistant professors, 24 lecturers and doctoral students working in 4 departments and 3 centres:

 • Department of Literary and Cultural Theory;
 • Department of British Culture and Literature;
 • Department of American and Canadian Studies;
 • Department of Post-Colonial and Travel Literatures;
 • Canadian Studies Centre;
 • Interactive Narratives Research Center;
 • Gender Studies Centre.
 • Council of the Institute of English Cultures and Literatures

  Senior Research and Teaching Staff

  Junior Research and Teaching Staff Representatives

  Ph.D. Student's Representative

  Administrative Staff Representative

  • Mgr Bożena Czwiertnia-Leszkiewicz

  Students' Representatives

  • Szymon Podolec
  • Jakub Waldman

   

 • Director of the Institute of English Cultures and Literature

  Director of the Institute of English Cultures and Literatures

  Prof. dr hab. Zbigniew Białas

  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Office: 4.60

  Deputy Director for Didactic Affairs

  dr Marta Mamet-Michalkiewicz

  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Office: 4.59

  Deputy Director for Academic Research

  dr Marcin Sarnek

  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Office: 4.59

 • Department of Literary and Cultural Theory

   Chair: dr hab. Marzena Kubisz

  Our researchers:

  Katarzyna Bąk (PhD Candidate)
  Anna Chromik (Assistant Professor)
  Wojciech Kalaga (Full Professor Emeritus)
  Anna Kisiel (PhD Candidate)

  Michał Kisiel (PhD Candidate)
  Agnieszka Kliś-Brodowska (Assistant Professor)
  Marzena Kubisz (Associate Professor, Chair of the Department)
  Bartłomiej Kuchciński (Teaching Assistant)
  Marek Kulisz (Senior Lecturer)
  Łukasz Matuszczyk (PhD Candidate)
  Marcin Mazurek (Assistant Professor)
  Jacek Mydla (Associate Professor)
  Bartosz Stopel (Assistant Professor)
  Marta Zając (Associate Professor)

 • Department of British Culture and Literature

 • Department of American and Canadian Studies

  Department of American and Canadian Studies

  facebook-logoJoin us on Facebook!

  Chair: Paweł Jędrzejko, D.Litt, Ph. D.
  Associate Professor of American Literature

  The Department of American and Canadian Studies specializes in Hemispheric, Transatlantic and Transpacific research on the Americas, approaching the cultures of the dual continent as inextricably connected "communicating vessels." A thus defined research profile allows us to diagnose the dynamics of the interdependence between phenomena and processes taking occurring "within" the Americas, but also "across the oceans": between Europe and Africa and the Americas - as well as between the Americas and Asia and Oceania. The research areas upon which the members of the Department focus are specified in the Department's Research Profile website.

 • Department of Postcolonial Studies and Travel Writing

 • Department of Rhetoric in Culture and the Media

 • Canadian Studies Centre

  http://www.csc.us.edu.pl

  Head of the Canadian Studies Centre: dr Eugenia Sojka

  Canadian Studies Centre at the University of Silesia, founded in 2000, functions within institutional structures of the Institute of English Cultures and Literatures. The official launching of the Canadian Studies Programme took place on October 27, 2000, with an inaugural lecture by Prof. Nancy Burke and speeches by representatives of the Canadian Embassy (Michael Wooff) and the Head of the Polish Association for Canadian Studies. Prof. Anna Reczynska. The Centre is chaired by Dr Eugenia Sojka. Faculty members of the Institute interested in Canadian Studies are actively engaged in the activities of the Centre.

 • Studenckie Koło Naukowe NeoLit

   neolit header
  http://www.neolit.us.edu.pl/
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  NeoLit Online
  Opiekun: Karolina Lebek

  Koło Naukowe NeoLit powstało w roku 1996 z inspiracji pierwszego opiekuna naukowego Koła, mgra Pawła Jędrzejki (obecnie doktora nauk humanitycznych, zatrudnionego w IKiLA na stanowisku adiunkta), lecz jego formalizacja była efektem rozwijanej już wcześniej działalności dyskusyjnej, całkowicie nieformalnej. Założycielską grupę studentów i wykładowców łączyła wspólna pasja zadawania pytań i debatowania nad nimi. Początkowo nieregularne spotkania stały się wkrótce cotygodniowym rytuałem, który dał początek znakomicie dziś funkcjonującej, niejako „trzypokoleniowej” organizacji. Pierwszym poważnym wynikiem działalności naukowej NeoLitu był udział niemal wszystkich założycieli Koła w międzynarodowej konferencji naukowej "Crossing and Transgressing Borders", zorganizowanej w 1997 roku wspólnie z Bolton Intitute of Higher Education w Wielkiej Brytanii, dzięki środkom pozyskanym przez ówczesnego opiekuna koła, Pawła Jędrzejkę, w ramach konkursu wydziałowego.

 • Studenckie Koło Naukowe Kanadystów

  canada watch

  http://watchingcanada.blogspot.com/
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Opiekunowie: mgr Alina Grygierczyk, mgr Rafał Madeja
  Przewodnicząca Koła: Kinga Kowalska

  Członkowie:

  • Anna Chyla
  • Karolina Juroszek
  • Patrycja Sokolowska
  • Ewa Krajewska
  • Aleksandra Lazarek
  • Dominika Sroka

  Członkowie honorowi:

  • mgr Dominika Górecka
  • mgr Katarzyna Michalczyk
  • mgr Agnieszka Podruczna

  Studenckie Koło Naukowe Kanadystów powstało w roku 2009 jako rozszerzenie działalności akademickiej prowadzonej przez Centrum Studiów Kanadyjskich przy Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych. Do założenia Koła zainspirowały nas działalność naukowa i pasja dr Eugenii Sojki, dyrektora Centrum Studiów Kanadyjskich.

  Liczba członków Koła początkowo wynosiła 11 osób, jednak stale się ona powiększa. Jesteśmy młodym, ale prężnie działającym kołem naukowym, które ma już na swoim koncie wiele sukcesów, takich jak wyjazd badawczy na Uniwersytet Vancouver Island, organizacja konferencji studenckiej w Szczyrku oraz spotkanie z ambasadorem Kanady w Polsce - Jego Ekscelencją Doktorem Danielem Costello. Czlonkiem Koła Kanadystów może zostać każdy student, który pragnie rozwijać swoje zainteresowania dotyczące tematów związanych ze Studiami Kanadyjskimi i dzielić się nimi z innymi.

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec