The essays gathered in the present collection provide textual explorations of the theoretical borderland between interiors and exteriors, undertaken from a variety of perspectives and representing varying approaches and understandings of these terms. In the realm of theory, the distinction between what we choose to include and what we exclude remains a political choice, often fraught with dilemmas that cannot be resolved. How to discern between interiors and exteriors? Where do we draw dividing lines? Do we want to draw them anymore? Or, alternately, can we afford not to divide and discern between the inside and outside, between here and there, between “us” and “them”? If the binary divisions, so much discredited, no longer hold, if we must include multiplicity and plurality of readings, is any distinction between these dimensions possible? Essays collected in the present volume attempt to present a wide plethora of answers to these questions.

Hearts of Darkness: Melville, Conrad and Narratives of Oppression

Paweł Jędrzejko, Milton M. Reigelman, Zuzanna Szatanik, red.

Camouflage. Discourses of Deception, Transparency and Exposure

Wojciech Kalaga, Marcin Mazurek, Marcin Sarnek, red.

The subsequent chapters of the book deal with selected questions from Jeanette Winterson's fiction, such as gender issues, love and eroticism, language and time, constituting areas within which Winterson's characters seek their identity. As they contest and repudiate clichés, stereotypes and patterns, their journey of self-discovery is accomplished through transgression. The book analyzes how the subversion of phallogocentric narrative and scenarios entails the reenvisaging of relations between the genders and reconceptualization of female desire. The author attempts to determine the consequences of Winterson's manipulations with gender, sexuality and time, and her disruption of the binary system.

Mapping Literary Spaces: Memory, Place, Locality

Wojciech Kalaga, Jacek Mydla, red.

Prezentowana publikacja jest zbiorem opracowań, w których poddano analizie różnorodne konteksty związane z przestrzenia jako motywem wiodącym, a występującym w literaturze anglojęzycznej. Autorzy na podstawie wybranych dzieł i utworów literackich pokazują sposoby przedstawienia i funkcjonowania przestrzeni jako nośnika znaczeń związanych z tożsamością narodowa i kulturową czy etniczną. Obszary, w których sytuują się teksty tworzące tom, to: cywilizacja i to, co poza nią, człowiek i natura, przestrzeń miejska, pamięć, podróż i odkrywanie.
Przedstawiono złożone relacje w przestrzeni Afryki Południowej; zmianę świadomości i tożsamości dwóch pokoleń hinduskich emigrantów; związek człowieka z naturą; doświadczenia podróży w siedemnastowiecznej Anglii; obecność gnostyckiego motywu upadku ducha; losy Indian kanadyjskich zatrudnionych w kopalniach uranu; sposoby postrzegania krajobrazu jako zapisu przeszłości; motyw zamkniętej przestrzeni pokoju; przeprowadzono też swego rodzaju spekulacje na temat związków Szekspira z katolicyzmem.
Wnikliwej analizie poddano: sposób ukazania życia Indian w środowisku miejskim; stosunek poety do ojczyny widzianej z perspektywy turysty; literackie funkcjonowanie motywu ciała z punktu widzenia krytyki feministycznej; powieściowe konstruowanie opozycji „cywilizacji” i „barbarzyństwa”; powieści Dickensa z wykorzystaniem metafory „cyrkulacji” i „akumulacji”; problematykę męskich relacji w związku z relacjami czasoprzestrzennymi; konstrukcje przestrzeni kobiecej w tzw. chick-lit., a także funkcjonowanie motywu australijskiej pustki.

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec