Cryptohistories

Alicja Bemben, Rafał Borysławski, Justyna Jajszczok Jakub Gajda, red.

Cryptohistories is a collection of essays which provides a meeting ground for historians and cultural scholars analysing discussions of cryptic discourses in history and in historical narratives with roots in the mysterious. The focus here is on history as a subjective narrative, as a conscious construct and as manipulation. Equally important for all the contributors brought together in this book is the mechanics of the rise, popularity and apparent necessity of such narrative strategies. The essays address a variety of issues revolving around the study of cryptic aspects of discourses, ranging from theoretical approaches to secretive narratives of history, cultural encoding and decoding of cryptohistories, microhistories focusing on historical mysteries, and mythicised pasts and processes of mythicization of the past, as well as histories and theories of chance and manipulation. Among its specific subjects Crytpohistories features discussions on the reasons why certain quasi-historical narratives do not reach the status of history; on conspiracy theories analysed from the perspective of contemporary video-games; on the paradoxes of truth and falsehood in history; on parasitology as a cryptohistorical discourse; on the codes of Victorian floriography; on cases of cross-dressing and sartorial camouflage; on the Vietnam War MIAs; on manipulations lying at the core of contemporary Bulgarian identity; on the search for a racial utopia in the American South; and on the fiction of Beryl Bainbridge as a form of cryptohistorical literature.

Camouflage. Secrecy and Exposure in Cultural and Literary Studies

Wojciech Kalaga, Marcin Mazurek, Marcin Sarnek, red.

Książka, będąca owocem interdyscyplinarnej konferencji zorganizowanej przez Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych UŚ, stanowi zbiór piętnastu esejów, dla których wspólnym punktem odniesienia jest metaforycznie ujęte pojęcie kamuflażu w kontekście licznych praktyk kulturowych i tekstualnych jakie owo pojęcie inspiruje, prowokuje i uosabia. Punktem odniesienia większości tekstów jest szeroko pojęty anglojęzyczny obszar kulturowy, uwzględniający zarówno dwudziesto- jak i dziewiętnastowieczną literaturę brytyjską i amerykańską oraz zawierający odniesienia do licznych współczesnych reprezentacji filmowych.

Począwszy od siedemnastowiecznej literatury angielskiej, przez amerykański romantyzm i literaturę wiktoriańską i modernistyczną, po utwory dwudziestowieczne oraz liczne analizy filmowe, publikacja proponuje szeroki przegląd tekstów, metodologii i perspektyw teoretycznych połączonych wspólną perspektywą badawczą. Owa różnorodność tekstów i perspektyw interpretacyjnych powoduje, że książka, pomimo swojego akademickiego charakteru, adresowana jest do szerszego grona czytelników-humanistów zainteresowanych współczesnym postrzeganiem kultury i literatury anglojęzycznej w perspektywie intertekstualnej i interdyscyplinarnej. Książka napisana jest w języku angielskim.

Kryptohistorie. Ukryte i utajone narracje w historii

Rafał Borysławski, Alicja Bemben, Jakub Gajda Justyna Jajszczok, red.

Kryptohistorie. Ukryte i utajone narracje w historii to tom, w którym historycy, filologowie i inni badacze spotykają się na polu badań nad tajemnicą, tajnością i teoriami spiskowymi w historii i w narracjach około- lub pseudohistorycznych. Z jednej strony rozważają oni znaczenie owych tematów w historii oraz ich konsekwencje społeczne i polityczne, a z drugiej strony pytają o kryteria historyczności wydarzeń oraz o wagę mechaniki narracji dla konstruowania opowieści i historii. W rozumieniu „kryptohistorycznym” zatem na szczególną uwagę zasługują – w szerokim rozumieniu tego słowa – teksty historyczne, które skupiają się na tropieniu, odkrywaniu i opisywaniu sekretów, spisków i spekulacji, a także na wyjaśnianiu ich strategii narracyjnych oraz mechanizmów ich powstawania. Autorzy artykułów zamieszczonych w tomie zastanawiają się do jakiego stopnia takie narracje przynależą do dyskursu właściwego historii, w jaki sposób przyczyniają się one do jego aberracji i jego rozwoju oraz zarysowują historiograficzne, metanarracyjne i retoryczne ramy historii i kryptohistorii. Tom zawiera również eseje stanowiące poszczególne studia przypadków i koncentrujące się nad historycznymi przykładami mechanizmów i zjawisk związanych z tajemnicą, tajnością i spiskowością. Obejmują one szerokie spektrum zagadnień – od średniowiecznej mityzacji śmierci władcy, przez historycystyczne rekonstruowanie renesansu, czarną legendę Marii Kazimiery, utajone znaczenia malarstwa Vermeera, osiemnastowieczne rozprawy szyfrologiczne, fenomen popularności dziewiętnastowiecznego seryjnego zabójcy, wiktoriańską parazytologię, filmy traktujące o zbiegłych nazistach, śmierć Olofa Palmego jako kanwę szwedzkich powieści detektywistycznych, konstruowanie narodu w oparciu o przeinaczone pojmowanie roli archeologii, po współczesną kryptografię asymetryczną.

Książka adresowana jest do szeroko rozumianej społeczności akademickiej i studentów, a szczególnie do historyków i filologów zajmujących się tematami historiografii, narratologii i ich społecznymi implikacjami.

Affinities: Essays in Honour of Professor Tadeusz Rachwał

Agnieszka Pantuchowicz, Sławomir Masłoń, red.

Affinities, a collection of essays dedicated to Professor Tadeusz Rachwał, a noted literary historian and cultural critic, pioneer of the present-day cultural studies in Poland, includes texts written by his friends, colleagues, and disciples. As it turns out, even though the topics discussed by the particular authors differ from each other, the volume has a definite focus: literature and culture from the early modern times to the present, approached in ways that combine attention to the textual detail with a broad perspective of social change and the ability to use the hermeneutics of suspicion to see through various received ideas and petrified ideologies. Scholars from Poland, the UK, and the USA have demonstrated that Professor Rachwał attracts minds that unite critical passion and inquisitiveness with expertise in many fields of research in today’s (post-)humanities.

Reciprocities: Essays in Honour of Professor Tadeusz Rachwał

Sławomir Masłoń, Agnieszka Pantuchowicz, red.

Kompozycja Księgi Pamiątkowej ku czci Profesora Tadeusza Rachwała odzwierciedla zarówno historyczną chronologię tekstów omawianych przez Autorów tekstów wchodzących w jej skład, wielość i różnorodność tematów, metodologii, dziedzin i kierunków badawczych zaprezentowanych w tych esejach, jak i – charakteryzującą prace Profesora – oscylację pomiędzy historycznie osadzoną konkretnością a uniwersalistyczną refleksją; pomiędzy lokalnością a globalnością; immanencją materialności i tym, co ponadzmysłowe w przestrzeni, w której literatura, kultura i polityka przenikają się wzajemnie. Teksty zawarte w Księdze Pamiątkowej zdają sprawę z aktualnego stanu badań prowadzonych w kręgach naukowych, zainspirowanych osiągnięciami Profesora w dziedzinie historii i filozofii literatury brytyjskiej i literatury anglojęzycznej oraz w obszarze, który można określić mianem antropologii literatury i studiów kulturowych. Niniejszy tom demonstruje przekrój problematyki współcześnie rozważanej w tych dziedzinach.

Motivated by a desire to reflect critically on the ways in which speeds, both high and low, and their representations affect the construction, deconstruction and reconstruction of meanings around particular cultural texts, images and practices, Resistance in the Deceleration Lane uses the velocentric perspective to examine the phenomenon of «slow living» and its rhetoric. The book analyzes cultural practices which are inspired by the conviction that the increased speed of everyday life cannot be accepted unquestioningly. It portrays slowness as a strategy of contestation and resistance on one hand, and on the other it highlights the process of the gradual commercialization of the slow logo and suggests the rise of a post-slow stage in the history of speed.

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec