Centred on the metaphor of bridges and knots, this volume investigates the dialogic and dialectical relationships between socially dissimilar and topographically distant cultures. The contributions here explore various methodological frameworks for discourses and theories that purport to conceptualize cultural spaces, which – as opposed to objective, geographical areas – are characterized by the propensity to bind topographical distances by means of symbolic ties and perimeters. The chapters address possible juxtapositions and intersections of spatial and temporal dimensions of cultural practice, religious and ethical “ties and knots” between lands and cultures, disconnections between historical, literary and cultural epochs, discourses of cultural entanglement and cultural ensnarement on individual and social levels, and the possibilities of raising aesthetic bridges between various cultures in music, poetry and visual arts, among other topics.

Published in Publikacje
Friday, 11 Jan. 2013

Ewa Borkowska

Published in Staff

Mimo dużego zróżnicowania perspektyw badawczych i metodologicznych prezentowanych przez poszczególne artykuły składające się na tom The Language of Sense, Common-Sense and Nonsense,  ich autorzy w istocie zadają jedno zasadnicze pytanie: czy – a jeśli tak to w jakim stopniu – sens  lub  sensy  tego, co nazywamy naszą rzeczywistością są zapośredniczone przez „nonsens”? Ów nonsens semantycznie nawiązuje do absurdalności, ale także do nie-sensu, czyli ontologicznego braku sensu.  Zamysłowi tomu – jeśli ujmiemy jego treść całościowo – udaje się pogodzić gravitas myśli filozoficznej –  tu efekt lektury klasyków egzystencjalizmu i hermeneutyki – z intelektualnie mniej napiętą refleksją interdyscyplinarną. Ostatecznie dyskurs nie-sensu jest na wskroś poważny, łączy bowiem w sobie rzetelne odwołania do klasyki literackiej (Bruno Schultz, John Milton, Lewis Carroll, nurty gotyku, współczesna powieść amerykańska), rozważania nad filmem popularnym i eksperymentującym zarazem (Michael Winterbottom, Rob Marshall), nostalgiczne zwroty literackiej Ameryki ku tradycyjnej Japonii (Gary Snyder) oraz rozmyślania nad rzeczywistością wirtualną, w tym nad jej popularnymi produktami (gra Fallout.) W niniejszym zbiorze 21 artykułów czytelnik odnajdzie wielkie nazwiska klasyki literatury akademickiej (Bachtin, Camus, Gadamer), ale może przede wszystkim błyskotliwe próby zobrazowania kultury współczesnej jako pletni rejestrów, stylów, kodów semiotycznych, systemów znaków.

Published in Publikacje

This multifaceted volume presents the elusive surplus of culture in the spotlight of theory and academic practice. Despite its overtly economic implications, the concept alludes to the added value of sense, common sense and nonsense which is represented as languages of irony, irrationality and absurdity potentially subverting traditional and mainstream “regimes” of culture. Consequently, the “moment of surplus” is inherent in critical interpretation in which supposedly well-entrenched notions suddenly reveal their implicitly shattering and subversive nature.

The surplus of culture dwells at the risky intersection of untamed interpretation and tradition. It is the space of the “third” in which literary canons are re-visited, language reveals its hidden political agendas, the Orient reclaims its own cognitive perspective and established structures of cognition are questioned in the tragic-comic gesture of insight. The volume is a must for scholars and researchers in the fields of cultural studies, literature and arts as well as literary theory.

Published in Publikacje

Książka zawiera 16 esejów dotyczących poezji, malarstwa, reliefu, topologii miasta, kultury – w bardzo szerokim kontekście studiów interdyscyplinarnych. Autorzy, angliści i poloniści, uczniowie i współpracownicy Profesora Tadeusza Sławka, uwypuklają przede wszystkim tematykę przyjaźni i wyobraźni, tak bliską ich Mistrzowi, a także pamięci – w aspekcie kultury, literatury i sztuki przeszłości.

Czytelnik, w tym niekoniecznie znawca twórczości T. Sławka, znajdzie w pracy wiele inspiracji z dziedziny sztuki, filozofii, filologii, literatury polskiej i obcej oraz kultury (zwłaszcza malarstwa), ukazywanych m.in. z perspektywy amerykańskiej, brytyjskiej, polskiej, włoskiej, hebrajskiej, irlandzkiej, postkolonialnej.

Published in Publikacje

The book At the Threshold of Mystery: Poetic Encounters with Other(ness) addresses the problem of literary dialogue as it appears in the philosophical, poetic and aesthetic discourses in the last two centuries. Central to the dialogue with Other(ness) is a background discussion of the idea of friendship as an encounter with another individual, with another man, with God (or gods) and also with another culture, the issues present in Emmanuel Levinas's ethical philosophy. Merleau-Ponty's concept of intersubjectivity becomes a crucial point in the creative construction of the philosophy of dialogue, whose ideological antecedents date back to the times of Plato. At the border of language, or at the threshold of mystery, there crowds what is «metaphysically arcane» or immediate, that which signals «the other», the «out there». The central idea which this book examines is how to reconcile the hermetically sealed historical past with modern times in order to inaugurate the genuine philosophy of dialogue. It is the author's strong belief that by interrupting totality, the poetic work, which often turns into the prophetic signature or voice, «the trace of other(ness)», seems to give testimony to the primordial experience so essential for the birth of poetry. The poetic examples of the mysterious encounters with Other(ness) are selected, each in its most idiosyncratic way, from Gerard Manley Hopkins, Rainer Maria Rilke, Paul Celan, Seamus Heaney, and two Polish poets, Zbigniew Herbert and Adam Zagajewski (but also from Walter Pater's aesthetic epiphanies).

Published in Publikacje
Page 1 of 2

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec