Z olbrzymią przyjemnością informujemy, że dr hab. Eugenia Sojka została zaproszona do wzięcia udziału w Konferencji “Mikinaakominis / TransCanadas. Literature, Justice, Relation” (24-27 maja 2017), University of Toronto, Kanada. Konferencje TransCanadas to najważniejsze wydarzenia akademickie w kanadyjskich angielskojęzycznych badaniach humanistycznych. Prof. Sojka wygłosi referat “Oh, Canada! How have you been constructed in Poland? Polish translators, writers, publishers and scholars and their role in the representation of Canada” w panelu “Transatlantic Literary and cultural perspectives. Past, Present, Future.”

Published in Wydarzenia

 Canadian writer Alice Munro is the 2013 Nobel Laureate in Literature. This collection of essays by authors from Poland, Canada and France presents an intercultural perspective on her work and a new approach to Munro’s art of short story writing. It offers literary interpretation of the genre, critical perspectives on film and stage adaptations of her work, comparative analysis to the writings of Mavis Gallant and Eudora Welty, exclusive reminiscences of encounters with Alice Munro by Canadian writers Tomson Highway and Daphne Marlatt, and a unique African-Canadian perspective on Munro’s work by George Elliott Clarke.

Published in Publikacje
Saturday, 19 Jan. 2013

Eugenia Sojka

Published in Staff

Artykuły zawarte w tym tomie analizują różne formy „inności” (etniczność, rasa, klasa, akcent, płeć) oraz różnorodność, które zawarte są w sztuce pisania i w wyrażaniu kultury Litwinów, Polaków, Mennonitów, Niemców oraz Pierwszych Narodów Kanady.

Published in Publikacje

Czy Kanada jest „państwem narodowym”, „narodem upaństwowionym” czy też „państwem znajdującym się w procesie unarodowienia”? Czy kanadyjska tożsamość może współistnieć z tożsamością postnarodową lub transnarodową? Autorzy artykułów zebranych w niniejszym tomie, kanadyści z Polski i Kanady, analizują złożoną problematykę narodowości i państwowości w kontekście kanadyjskich badań literackich i kulturowych na przykładzie pluralistycznego społeczeństwa kraju, który od początku swojej historii zmagał się z problemem tożsamości. Skupiając się, między innymi, na badaniu dyskursów etniczności, rasy czy płci kulturowej w wielu gatunkach literatury, filmu, muzyki i sztuk wizualnych pokazują oni istotną rolę kanadyjskich dyskursów kulturowych w (de)konstruowaniu mitów kanadyjskości, tworzeniu narracji kulturowych i kształtowaniu świadomości i postawy obywatelskiej. Teksty te, odzwierciedlające interdyscyplinarny charakter badań kanadyjskich, „ukazują proces przejścia w Kanadzie od idei państwa narodowego do państwa obywatelskiego oraz zwracają uwagę na to, iż pojęcie narodowości oraz państwowości zostaje w coraz większym stopniu zastąpione poprzez skupienie się na tożsamości kulturowej, na budowaniu przestrzeni dialogu i zaufania między mniejszościami a grupą dominującą".

Published in Publikacje

The book is a collection of essays on the construction and questioning of Canadian nationalist discourses and cultural identity. The notion of Canadianness is discussed on the basis of literature, critical theory, film, theatre, painting music, politics and sociology. This interdisciplinary project presents views of writers and critics of various ethnic and cultural backgrounds.

Published in Publikacje

These papers consitute the Conference Proceedings from Cultural Transformations and Civil Society: Reflecting on a Decade of Change, May 13-16, 1999 at Jagiellonian University in Krakow, Poland. True to the conference organizational design, the essays in this book are grouped thematically rather than by discipline. Thus, the reader finds varying perspectives on a number of cultural processes that are observable in the region: tradition revived and contested, inventions and innovations, new publics, and the politics of culture. We use this approach to encourage crossdisciplinary and cross-national dialogue.

Published in Publikacje

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec