Video Games Live

Thursday, 27 Oct. 2016

W imieniu organizatorów zapraszamy na koncert Video Games Live wszystkich studentów - nie tylko specjalności Sprint-Write.

Już w listopadzie po raz drugi do NOSPR zawita Video Games Live - najsłynniejsza trasa koncertowa muzyki z gier video, stworzona w 2005 roku przez Tommy’ego Tallarico, prawdziwą legendę branży oraz laureata licznych nagród (w tym rekordów Guinnessa, m.in. za największą widownię na koncercie symfonicznym, oraz najwięcej występów na trasie koncertowej muzyki symfonicznej).

Uprzejmie informujemy, że sekretariat będzie nieczynny w dniu 31 października (poniedziałek), natomiast w dniu 2 listopada (środa) będzie czynny od godziny 12.

University of Silesia in Katowice
Faculty of Philology
Institute of English Cultures and Literatures

CORPUS HISTORICUS: THE BODY IN/OF HISTORY
Sosnowiec, Poland, June 30th‒July 1st 2017
www.corpushistoricus.wordpress.com

CALL FOR PAPERS

The significance of the body in the context of historical narratives has been paramount for the understanding of the contemporary human condition and of the past by which it has been shaped. Our perception of the body and the bodily, seen as both the object and the subject in and of history, has influenced our current understanding of both individual and collective narratives of the past, since, in the words of Donna McCormack, “[f]lesh is woven into history as both the bloody deaths necessary to achieve the desired goals and the skin on which it has become possible to write these new foundational narratives.”[1]

Department of American and Canadian Studies is happy to announce that on November 9, 2016, in room 2.23, professor of theological studies Douglas Christie from Marymount Universisty, Los Angeles, and poet Ralph Black from State University of New York will deliver a guest lecture on Claudia Rankine’s 2014 book Citizen: An American Lyric. The lecture will start at 11:30 and will be devoted to the black woman poet’s meditation on the painful double consciousness of black life in America. The book had enthusiastic reviews and was showered with awards.  

Classes and office hours are cancelled on October 20, 2016 from 8.00 to 12.00.

 WHAT are we going to explore?

- Systems of Higher Education in Canada and Poland
- Canada’s First Nations and the concept of “indigeneity”
- Performance studies
- Fieldwork: protocols and ethics

 HOW will we undertake this?
- discussions, presentations, projects
- organisation and participation in international conferences and the Days of Canadian Culture

 TO ENROLL
and declare your availability please come on:  
Tuesday, 25th Oct OR Thursday 27th Oct, 13:00 - 13:15 to room 3.54

Translation in Culture

Wednesday, 12 Oct. 2016

Książka jest zbiorem artykułów poświęconych znaczeniu przekładu w kulturze. W prezentowanych rozprawach autorzy opisują i interpretują różne funkcje, jakie pełnią tłumaczenia poezji i prozy w zarówno w kulturze anglojęzycznej jak i polskiej. Autorzy analizują bariery kulturowe w przekładzie artystycznym, odmienne funkcjonowanie tłumaczeń w różnych kulturach, serie przekładowe, historię recepcji przekładów oraz ich wpływ na kulturę przyjmującą.

Publikacja adresowana jest do studentów filologii zainteresowanych przekładem artystycznym, badaczy literatury i kultury anglojęzycznej i polskiej oraz do wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat roli przekładu w kulturze. 

Additional Info

 • Imię Autora 1 Agnieszka
 • Nazwisko Autora 1 Adamowicz-Pośpiech
 • Imię Autora 2 Marta
 • Nazwisko Autora 2 Mamet-Michalkiewicz
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł Translation in Culture
 • Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego
 • Miejsce wydania Katowice
 • Year of publication 2016
 • Liczba stron 204
 • Seria Tak
 • ISBN 978-83-8012-753-1

Sabina Sweta Sen-Podstawska

Monday, 10 Oct. 2016

Additional Info

 • Imię Sabina Sweta
 • Nazwisko Sen-Podstawska
 • Tytuł / stopień naukowy dr
 • Title / Academic degree Ph.D.
 • Position adiunkt
 • Position Assistant Professor
 • Zakład Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich
 • Department Department of American and Canadian Studies
 • Gabinet 3.54
 • E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Dyżur

  Wtorki (13:00 - 13:45)

   

   

 • Office Hours

  Tuesdays (13:00 - 13:45)

 • Tytuły i stopnie naukowe

  2016 - doktor nauk humanistycznych na Wydziale Teatru, program doktorancki NIAS - Exeter, Uniwersytet Exeter, Wielka Brytania

  temat pracy: "Kiedy nasze zmysły tańczą: Świadomość zmysłowo-somatyczna we współczesnych sposobach podejścia do tańca Odissi w Indiach"

   

  2011 - magisterium w zakresie tańców południowo-azjatyckich (South Asian Dance Studies) na Uniwersytecie Roehampton, Londyn, Wielka Brytania

  temat pracy: "Podróżujący taniec: Ucieleśnienie tańca Odissi w Diasporze i poza nią"

   

  2010 - magisterium w zakresie kultury i literatury brytyjskiej i amerykańskiej na Wydziale Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Śląskim, Sosnowiec, Polska

  temat pracy: "Tożsamości w ruchu: Taneczny performance ucieleśnieniem kultury i społecznej organizacji Narodu Tsimshian"

 • Titles and Degrees

  2016 - Ph.D. in Drama, NIAS-Exeter split-site program, University of Exeter, UK

  Thesis: "When our senses dance: Sensory-Somatic Awareness in Contemporary Approaches to Odissi Dance in India"

   

  2011- M.A. (Distinction) in South Asian Dance Studies, The University of Roehampton, London, UK

  Thesis: "A Travelling Dance: The Embodiment of Odissi in the Diaspora and Beyond"

   

  2010 - M.A. (Distinction) in British and American Literature and Culture, English Philology, University of Silesia, Sosnowiec, Poland

  Thesis: "Identities on the Move: Dance Performance as the Embodiment of Culture and Social Organisation of the Tsimshian Nation"

 • Zainteresowania badawcze

  - świadomość zmysłowo-somatyczna w klasycznym tańcu indyjskim Odissi i w innych sztukach performatywnych

  - wielo-kulturowość, transkulturowość, wielo-etniczność

  - sztuki performatywne kultur mniejszości, diaspory i kultur rdzennych w Kanadzie

  - relacje ciało-umysł, somaestetyka oraz emocje w sztukach performatywnych

  - kultura i literatura Indii

 • Research Interests

  - sensory-somatic awareness in Indian classical dance Odissi and other performance

  - multiculturalism, transculturalism, multi-ethnicity

  - minority cultures', diasporas' and Canadian First Nations' performance

  - body-mind relationship, somaesthetics and emotions in performance

  - Indian culture and literature

Maciej Wąs

Wednesday, 5 Oct. 2016

Additional Info

 • Imię Maciej
 • Nazwisko Wąs
 • Tytuł / stopień naukowy mgr
 • Title / Academic degree M.A.
 • Position doktorant
 • Position Ph.D. Student
 • Zakład Zakład Teorii Literatury i Kultury
 • Department Department of Literary and Cultural Theory
 • Gabinet 3.51
 • E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Dyżur

  W sesji zimowej 2019/2020:

   

  27 I 13.00-14.30

  30 I 13.00-13.45

  + by appointment 

 • Office Hours

  During winter session 2019/2020:

   

  27 I 13.00-14.30

  30 I 13.00-13.45

  + by appointment

 • Tytuły i stopnie naukowe

  2016 - magister filologii angielskiej - praca pt. "Our Little Lives: Gilbert Keith Chesterton as a Precursor of the 20th Century Christian Personalism" ("Nasze małe życie: Gilbert Keith Chesterton jako prekursor personalizmu chrześcijańskiego XX stulecia")

   

  2013 - licencjat filologii angielskiej - praca pt. "Eros and Agape in `The Simpsons Movie`" ("Eros i agape w filmie `Simpsonowie: wersja kinowa`")

 • Titles and Degrees

  2016 - M.A. in English Philology - thesis "Our Little Lives: Gilbert Keith Chesterton as a Precursor of the 20th Century Christian Personalism"

   

  2013 - B.A. in English Philology - thesis "Eros and Agape in `The Simpsons Movie`"

 • Zainteresowania badawcze

  twórczość G.K. Chestertona

  różne pojęcia nacjonalizmu

  personalizm chrześcijański

  tomizm

 • Research Interests

  works of G.K. Chesterton

  different notions of nationalism

  Christian personalism

  thomism

Marek Pawlicki

Wednesday, 5 Oct. 2016

Additional Info

 • Imię Marek
 • Nazwisko Pawlicki
 • Tytuł / stopień naukowy dr
 • Title / Academic degree Ph.D.
 • Position adiunkt
 • Position Assistant Professor
 • Zakład Zakład Studiów Postkolonialnych i Literatur Podrózniczych
 • Department Department of Postcolonial Studies and Travel Writing
 • Gabinet 3.53
 • E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Dyżur

  Czwartek, godz.13.00-13.45

 • Office Hours

  Thursday, 13.00-13.45

 • Tytuły i stopnie naukowe

  2012 - stopień doktora nauk humanistycznych nadany przez Radę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł pracy: Self-Reflexivity in the Works of J.M.Coetzee

   

  2008 - stopień magistra. Tytuł pracy: The Notions of Narrative and Discourse in Waiting for the Barbarians, Life and Times of Michael K and Foe by J.M. Coetzee

 • Titles and Degrees

  2012 - Ph.D. in literary studies, Jagiellonian University. Thesis title: Self-Reflexivity in the Works of J.M.Coetzee

   

  2008 - M.A. Thesis title: The Notions of Narrative and Discourse in Waiting for the BarbariansLife and Times of Michael K and Foe by J.M. Coetzee

 • Zainteresowania badawcze

  - twórczość J.M. Coetzee'ego i Nadine Gordimer

  - dyskurs konfesyjny w kulturze i literaturze;

  - autotematyzm w literaturze anglojęzycznej;

  - pamięć w literaturze współczesnej;

  - ekokrytyka

 • Research Interests

  - confessional discourse in culture and literature;

  - self-reflexivity in anglophone literature;

  - memory in contemporary literature;

  - modernist and postmodernist short story;

  - narratology

 • Wykładane przedmioty

  - Historia literatury brytyjskiej;

  - Kultura angielskiego obszaru językowego;

  - PNJA: język pisany

 • Courses Taught

  - British literature

  - Culture of the English speaking countries

  - Academic writing

Page 1 of 2

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec