Informujemy o drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - „Discover Canada 2015”, który jest wspólną inicjatywą Zakładu Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich przy Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego oraz I Liceum Ogólnokształcącego w ZSO w Żorach. Patronat nad konkursem objęli: Ambasador Kanady w Polsce, Konsul General Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto, Rektor Uniwersytetu Śląskiego, oraz Prezydent Miasta Żory. Wśród nagród znajdują się cztery indeksy (dwa na studia w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych, oraz dwa w Instytucie Języka Angielskiego) oraz wysokie nagrody pieniężne. Koordynatorką konkursu z ramienia Uniwersytetu Śląskiego jest dr Eugenia Sojka, kierownik Centrum Studiów Kanadyjskich.

Everyone is cordially welcome to a guest lecture by Prof. Jón Viðar Sigurðsson from the University of Oslo. The lecture entitled "The Conversion and Christianization of Iceland and Norway" is one of the first lectures of the open university module on "The Society and Culture of Medieval Scandinavia".

The lecture will take place on October 21st, 11.30 a.m. in room 0.3 (Neophilological Centre in Sosnowiec).

 

Artykuły zebrane w szóstym tomie Wielkich tematów literatury amerykańskiej dotyczą doświadczenia starości i śmierci w literaturze Stanów Zjednoczonych w dwudziestym wieku. Znalazły się tu teksty dotyczące prac takich wybitnych amerykańskich twórców, jak Ernest Hemingway, Edward Hopper, William Faulkner, Toni Morrison.

Książka skierowana jest do studentów filologii i wszystkich osób zainteresowanych literaturą i kulturą amerykańską.

Additional Info

 • Imię Autora 1 Teresa
 • Nazwisko Autora 1 Pyzik
 • Imię Autora 2 Agnieszka
 • Nazwisko Autora 2 Woźniakowska
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 6: Starość, śmierć
 • Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 • Miejsce wydania Katowice
 • Year of publication 2014
 • Liczba stron 144
 • Seria Tak
 • Nazwa serii Wielkie tematy Literatury Amerykańkiej
 • ISBN 978-83-226-2289-9

The papers gathered in the present collection investigate time and temporality from a number of interdisciplinary perspectives: literary or film studies, postcolonial theory, physics, philosophy, psychology, urban studies, history and gender studies. This wide spectrum of scholarly approaches encompasses chapters dealing with the convergences of time and the human psyche; time and the body; time and memory; time and trauma; time and change; time and cultural reproduction; time and language; time and the city; and time and identity. It transpires that the imaginary refigurations of time more often than not constitute resistance against the linearity of chronometric time, represented by institutions, capitalism, government and power, and attempts to colonize the human psyche. In attempting to assault this hegemony of linear time, literary, cinematographic and cultural practice enacts exploding temporalities to reflect the multifacetedness and multidirectionality of the human experience of time.

Additional Info

 • Imię Autora 1 Sonia
 • Nazwisko Autora 1 Front
 • Imię Autora 2 Alicja
 • Nazwisko Autora 2 Bemben
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł "Hours like bright sweets in a jar" Time and Temporality in Literature and Culture
 • Wydawca Cambridge Scholars Publishing
 • Miejsce wydania Newcastle upon Tyne
 • Year of publication 2014
 • Liczba stron 190
 • Seria Tak
 • ISBN 978-1443865234

Informacje dotyczące II etapu Olimpiady Języka Angielskiego w Okręgu Śląskim

Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Języka Angielskiego do II etapu 39 Olimpiady przechodzą uczniowie, którzy uzyskali z testu szkolnego 30 i więcej punktów.

Część pisemna II etapu zostanie przeprowadzona 19 stycznia (poniedziałek) i rozpocznie się o godz. 11:30 w Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Ślaskiego w Sosnowcu.

Część ustna II etapu (dotyczy uczniów zakwalifikowanych po części pisemnej) zostanie przeprowadzona 30 stycznia.
Uczniowie powinni ze sobą posiadać legitymację szkolną (lub inny dokument ze zdjęciem) oraz długopis. Mogą również zaopatrzyć się w napoje.

Adres Okręgu Śląskiego:
Uniwersytet Śląski
Wydział Filologiczny
Instytut Języka Angielskiego

sekretariat Bożena Leszkiewicz
41-205 Sosnowiec
ul. Gen. Grota-Roweckiego 5 pokój 4.55

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu II etapu Olimpiady będą Państwu podawane sukcesywnie. 
W razie wątpliwości oraz pytań uprzejmie prosimy o kontakt e-mailowy:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefoniczny: 32/ 36 40 892

Organizatorem Głównym Olimpiady Języka Angielskiego jest Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogusława Lindego w Poznaniu. Na stronie internetowej www.wsjo.pl znajdują się szczegółowe informacje dotyczące przebiegu Olimpiady.

 

Julia Szołtysek

Friday, 3 Oct. 2014

Additional Info

 • Imię Julia
 • Nazwisko Szołtysek
 • Tytuł / stopień naukowy dr
 • Title / Academic degree Ph.D.
 • Position adiunkt
 • Position Assistant Professor
 • Funkcja

  Instytutowy Koordynator Programu Erasmus+

 • Administrative function

  Departmental Coordinator of the Erasmus+ Programme

 • Zakład Zakład Studiów Postkolonialnych i Literatur Podrózniczych
 • Department Department of Postcolonial Studies and Travel Writing
 • Gabinet 4.60
 • E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Dyżur

  Konsultacje:

  Piątki, 13:00 - 13:45

 • Office Hours

  Office hours:

  Fridays, 13:00 - 13:45

 • Tytuły i stopnie naukowe

  18.11.2014: nadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych, Uniwersytet Wrocławski; doktorat (z wyróżnieniem) napisany pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Białasa

   

  październik 2009 - wrzesień 2014: Studia doktoranckie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego; rozprawa doktorska "Temptation, Promise, Threat: A Cultural Study of the East and West in Contact"

   

  lipiec 2009: magister filologii angielskiej; Uniwersytet Wrocławski

 • Titles and Degrees

  18.11.2014: PhD (with distinction) in the humanities, University of Wrocław; dissertation written under the supervision of prof. dr hab. Zbigniew Białas

   

  October 2009 - September 2014: PhD Studies, Department of Philology, University of Wrocław; doctoral dissertation "Temptation, Promise, Threat: A Cultural Study of the East and West in Contact"

   

  July 2009: MA in English Philology, University of Wrocław

 • Zainteresowania badawcze

  literackie i artystyczne reprezentacje Bliskiego Wschodu w kulturze zachodniej; dyskurs podróżniczy; współczesne teorie etniczne; studia operowe

 • Research Interests

  literary and artistic representations of the Middle East; travel discourses; contemporary race and ethnicity theories; opera studies

 • Wykładane przedmioty

  Moduł - kultura i literatura (współczesna literatura anglojęzyczna); język pisany; konwersacje

 • Courses Taught

  Culture and literature module (Contemporary Literatures in English); academic writing; conversation

 • Academia.edu Profile https://silesian.academia.edu/JuliaSzo%C5%82tysek

In the current academic year students of the University of Silesia who are interested in the culture and history of medieval Scandinavia are being offered a unique chance to participate in three different modules taught by leading scholars from the University of Iceland in Reykjavik and the University of Oslo.

This possibility of studying the society, culture, beliefs and literature of the Viking-age Scandinavia has been made possible due to academic co-operation of the University of Silesia and its partners in Iceland and Norway. The co-operation and student and staff mobility is taking place under the auspices of the so-called Norway Grants (The Stipend and Scholarship Fund / Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy). The programme also involves student exchange and the participants of the modules will be able to develop their interest further by applying for one term exchange in Reykjavik and Oslo.

The 6th World Congress of the International American Studies Association, ‘Oceans Apart: In Search of New Wor(l)ds,’ in August 2013 attracted scholars from all over the world to Szczecin, a Polish harbor city with a long multicultural, multinational, and multilingual history. Offering their multidisciplinary perspectives, the participants answered the call of Paweł Jędrzejko (the initiator and organizer) for debate on ‘the transoceanic dynamics of history.’ This publication is a collection of papers presented at the conference; the first volume centered on literary topics, and the present one takes a broader, cultural angle, with articles from the world of politics, literature, education, and sociology. The waters of the oceans that wash the shores of our continents keep us apart, forming the blue bands separating ‘us’ from ‘them.’ But, at the same time, they also move restless and anxious travelers across, enabling contacts inspired by curiosity of the difference and provoking different ways of handling it. The oceans manage the difference in an admirable way. They humbly embrace various waters flowing into them from distant places, smoothly accommodating variety. Through their patient moves, they soften the sharp edges of the objects embraced. The present volume contains articles on transcending values, ideas, disciplines, cultures, or political divisions. The consecutive sections group them around different management of differences: overcoming, strengthening, recognizing or creating them. Navigating and understanding America’s differences is a difficult task; the oceans can offer a good practice [...].

Additional Info

 • Imię Autora 1 Sonia
 • Nazwisko Autora 1 Caputa
 • Imię Autora 2 Anna
 • Nazwisko Autora 2 Gonerko-Frej
 • Książka współredagowana Tak
 • Tytuł Wor(l)ds Apart: Navigating Differences—RIAS Vol. 7, Fall–Winter (2/2014)
 • Wydawca University of Silesia Press
 • Miejsce wydania Katowice
 • Year of publication 2014
 • Liczba stron 194
 • Seria Tak

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec