The theme of the conference focuses first and foremost on the maze-like structure of both the urban landscape and the net of relationships within that structure, drawing attention to the ubiquitous feeling of puzzlement that accompanies the journey through the urban labyrinth. It invites the speakers to consider the multiplicity of ways in which the city is imagined in literature, allowing for a vast variety of amazing visions of the urban landscape, but it also proposes a completely opposite type of relationship, in which it is the cityscape that can be read like a dense plot.

Download the CFP (PDF file)

Praca koncentruje się na zagadnieniu serii przekładowej. Na przykładzie polskich wariantów prozy Josepha Conrada przeanalizowano trzy serie przekładowe: Murzyna z załogi „Narcyza”, Tajfunu i Smugi cienia. Praca jest przeznaczona dla studentów filologii zainteresowanych przekładoznawstwem oraz najnowszymi trendami w obrębie Translation Studies. Wykorzystuje koncepcje manipulacji, patronatu, prze-pisania i refrakcji dla opisu odmiennej recepcji dzieł Conrada w kulturze polskiej na przestrzeni prawie stu lat. Praca zainteresuje także wnikliwych czytelników poszukujących odpowiedzi na pytanie dlaczego poszczególne wersje jednego i tego samego utworu niejednokrotnie bardzo się od siebie różnią.

Additional Info

  • Imię Autora 1 Agnieszka
  • Nazwisko Autora 1 Adamowicz-Pośpiech
  • Książka współredagowana Nie
  • Tytuł Seria w przekładzie. Polskie warianty prozy Josepha Conrada
  • Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  • Miejsce wydania Katowice
  • Year of publication 2013
  • Liczba stron 384
  • ISBN 978-83-226-2215-5

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec