Aspects of Royal Power in Medieval Scandinavia

Rafał Borysławski, Jakub Morawiec, red.

Książka jest zbiorem artykułów autorstwa międzynarodowego grona badaczy zajmujących się historią, kulturą i literaturą średniowiecznej Skandynawii. Tematem książki jest władza królewska, jej definiowanie i egzekwowanie przez władców w średniowiecznej Skandynawii. Atutem pracy jest bez wątpienia ujęcie tego zagadnienia z punktu widzenia różnych dyscyplin (historia, literaturoznawstwo, historia prawa) i wskazanie nowych możliwości interpretacyjnych w tym zakresie.

Additional information

Rafał Borysławski, Jakub Morawiec, red. Aspects of Royal Power in Medieval Scandinavia, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018.
Pages: 168
ISBN: 978-83-226-3399-1
Szczegóły na stronie wydawcy

Books by the same authors or editors:

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec