The Self Industry: Therapy and Fiction

Krzysztof Kowalczyk-Twarowski, Jarosław Szurman, Agnieszka Woźniakowska, red.

Publikacja dotyczy problemów powstałych na styku literatury i psychologii, w szczególności terapeutycznej funkcji tekstów, zarówno w odniesieniu do ich autorów, jaki i do czytelników. Autorzy poszczególnych artykułów poddają analizie różnorodne teksty kultury powstałe w dziewiętnastym i w dwudziestym wieku, pokazując, że nie tylko psychologia dostarcza narzędzi do odczytania (niekiedy na nowo) tekstów literackich, ale i literatura pomaga w zrozumieniu problemów z dziedziny psychologii.

Additional information

Krzysztof Kowalczyk-Twarowski, Jarosław Szurman, Agnieszka Woźniakowska, red. The Self Industry: Therapy and Fiction, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015.
Pages: 368
ISBN: 978-83-8012-424-0
Szczegóły na stronie wydawcy

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec