Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 5: Podróże, wędrówki, włóczęgi

Teresa Pyzik, Agnieszka Woźniakowska, red.

Artykuły zebrane w tomie można podzielić ze względu na dwa podejścia do tematyki podróży. Pierwsze to omawianie podróży znanych pisarzy i analiza ich dzienników podróży. Znalazły się tu teksty m.in. o podróżach w Europie Hawthorne’a, Jamesa i Twaina oraz o ich postrzeganiu Anglii i Włoch, wędrówkach Steinbecka, artykuły o Antin i o zapiskach Sheparda.

Druga grupa artykułów koncentruje się wokół wędrówek i podróży bohaterów w utworach literackich.

Additional information

Teresa Pyzik, Agnieszka Woźniakowska, red. Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 5: Podróże, wędrówki, włóczęgi, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011.
Pages: 224
ISBN: 978-83-226-2027-4
Szczegóły na stronie wydawcy

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec