New Shape of Ethics? Reflections on Ethical Values in Post(?)Modern American Cultures and Societies.

Teresa Pyzik, Tomasz Sikora, red.

Additional information

Teresa Pyzik, Tomasz Sikora, red. New Shape of Ethics? Reflections on Ethical Values in Post(?)Modern American Cultures and Societies., Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2000.
Pages: 88
ISBN: 83-226-1054-8
Szczegóły na stronie wydawcy

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec