East-Central European Traumas and a Millennial Condition

Zbigniew Białas, Wiesław Krajka, red.

Additional information

Zbigniew Białas, Wiesław Krajka, red. East-Central European Traumas and a Millennial Condition, Boulder/Lublin/New York: East European Monographs/Marie Curie Skłodowska University / Columbia University Press, 2000.
Pages: 290
ISBN: ISBN: 0-88033-441-X

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec