The Study of the Literary Work. Part II

T. Bacz, A. Branny, W. Kalaga, Z. Mazur, M. Paździora, J. Strzetelski, red.

Additional information

T. Bacz, A. Branny, W. Kalaga, Z. Mazur, M. Paździora, J. Strzetelski, red. The Study of the Literary Work. Part II, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1981.
Pages: 136

Books by the same authors or editors:

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec