Narrating the Other. Cultures and Perspectives

Wojciech Kalaga, Marzena Kubisz, red.

Additional information

Wojciech Kalaga, Marzena Kubisz, red. Narrating the Other. Cultures and Perspectives, Częstochowa: Wydawnictwo WSL, 2005.
Pages: 180
ISBN: 83-917152-6-4

Books by the same authors or editors:

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec