Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 3: Miasteczka, miasta, metropolie

Teresa Pyzik, red.

Additional information

Teresa Pyzik, red. Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 3: Miasteczka, miasta, metropolie, Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2006.
Pages: 264
Szczegóły na stronie wydawcy

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec