"Lord Jim" Conrada. Interpretacje

Agnieszka Adamowicz-Pośpiech

Książka ta jest pierwszą polską monografią, która przedstawia zmienne interpretacje najważniejszej, najbardziej typowej i budzącej żywe polemiki powieści Josepha Conrada, Lorda Jim, na przestrzeni ponad stu lat. Autorka dokonuje przeglądu odczytań Lorda Jima w czterech perspektywach:

- znajdowanych w powieści odzwierciedleń realiów personalnych, sytuacyjnych i topograficznych;

- zawartych w utworze aluzji autobiograficznych;

- treści moralnych i psychologicznych;

- konstrukcji artystycznej: od strony genologicznej i struktury narracji

W dołączonym aneksie omówiono polskie przekłady Lorda Jima: Anieli Zagórskiej, Michała Kłobukowskiego i Michała Filipczuka.

Additional information

Agnieszka Adamowicz-Pośpiech. "Lord Jim" Conrada. Interpretacje, Kraków: Universitas, 2007.
Pages: 222
ISBN: 97883-242-0615-5
Szczegóły na stronie wydawcy

Books by the same authors or editors:

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec