Fire and Ice. The Dialectic of Order and Chaos

Małgorzata Nitka, Piotr Dziedzic, red.

Książka, o charakterze interdyscyplinarnym, zawiera 14 artykułów analizujących kategorie porządku czy ładu oraz chaosu. Autorzy, przedstawiając różne rozumienia tych pojęć, omawiają je w wielu aspektach, kontekstach i konfiguracjach. Stosując różnorodne perspektywy badawcze, umieszczają swe rozważania na temat ładu i chaosu w sferze literatury anglojęzycznej, szeroko pojmowanej kultury, w tym popularnej, oraz filozofii i socjologii. Chronologiczny zakres artykułów obejmuje okres od wczesnego średniowiecza do postmodernizmu.

Additional information

Małgorzata Nitka, Piotr Dziedzic, red. Fire and Ice. The Dialectic of Order and Chaos, Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2008.
Pages: 172
ISBN: 978-83-226-1726-7
Szczegóły na stronie wydawcy

Books by the same authors or editors:

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec