Płynność i egzystencja. Doświadczenie lądu i morza a myśl Hermana Melville'a

Paweł Jędrzejko

Additional information

Paweł Jędrzejko. Płynność i egzystencja. Doświadczenie lądu i morza a myśl Hermana Melville'a, Katowice: Bananaart.pl/ExMachina/M-Studio, 2008.
Pages: 372
ISBN: 978-83-88427-76-3

Books by the same authors or editors:

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec