Znaki, tropy, mgławice. Księga pamiątkowa w sześćdziesiątą rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Kalagi

Leszek Drong, Jacek Mydla, red.

Książka jest wyrazem szacunku i wdzięczności współpracowników, uczniów i przyjaciół Pana Profesora Wojciecha Kalagi. Zamieszczone w niej teksty – jak piszą we Wstępie redaktorzy – cechuje, obok różnorodności i eklektyzmu, także rozmaity stopień powiązań z dorobkiem Pana Profesora.

Additional information

Leszek Drong, Jacek Mydla, red. Znaki, tropy, mgławice. Księga pamiątkowa w sześćdziesiątą rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Kalagi, Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2009.
Pages: 192
ISBN: 978-83-226-1913-1
Szczzegóły na stronie wydawcy

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec