II etap Olimpiady Języka Angielskiego
Okręg Śląski (Sosnowiec, ul. Gen. Grota-Roweckiego 5)

uprzejmie informujemy, że część pisemna odbędzie się 10 stycznia 2020 roku o godz. 12 (piątek);
część ustna (dla uczniów, którzy zostaną zakwalifikowani po części pisemnej) odbędzie się 29 stycznia 2020 roku (środa).

Do II etapu zakwalifikowani zostali uczniowie, którzy z testu szkolnego otrzymali 35 punktów i więcej.

 

 

Część pisemna odbędzie się w dwóch salach wykładowych: 0.3 oraz 0.51. Sale znajdują się obok siebie na niskim parterze.

 

Uczestnik Olimpiady musi posiadać legitymację szkolną oraz długopis. Może też być zaopatrzony w napoje do picia. Telefon komórkowy należy zostawić na zewnątrz albo mieć ze sobą BEZWZGLĘDNIE wyłączony. Obowiązkowo kurtki i plecaki należy zostawić w szatni (parter).

 

Zakończenie części pisemnej przewidziane jest około godziny 15.

 

Bożena Leszkiewicz
sekretarz Okręgu Śląskiego
kontakt e-mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi Olimpiady Języka Angielskiego na stronie internetowej: www.wsjo.pl

 

 

 

Terminarz

1. Zawody I stopnia – szkolne
• Do dnia 11 października 2019 r. nauczyciele dokonują zgłoszenia szkoły wypełniając formularz zgłoszenia w internecie (wzór zgłoszenia oraz formularz internetowy dostępne będą na stronie www.oja.wsjo.pl od dnia 23 września 2019).
• Zgłoszenie zawierać powinno:
1. pełną nazwę i adres szkoły wraz z numerem telefonu
2. imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego w szkole zawody I stopnia
3. numer telefonu oraz adres e-mail na jaki można kontaktować się z nauczycielem prowadzącym zawody szkolne
4. adres e-mail na jaki Komitet Główny prześle test z kluczem. Musi to być służbowy adres dyrektora szkoły lub oficjalny adres szkoły obsługiwany przez dyrekcję lub osoby przez nią upoważnione.
5. ilość uczniów, którzy zadeklarowali udział w zawodach
W dniach od 28 do 31 października 2019 roku Komitet Główny prześle na podany adres e-mail
test w postaci pliku PDF (do powielenia). Klucz dostępny będzie na stronie internetowej www.oja.wsjo.pl od 14 listopada 2019 r.
7 listopada 2019 r. o godz. 9.00 uczniowie piszą pracę pisemną (test)
Na rozwiązanie pracy należy przeznaczyć 60 min.
• Do dnia 19 listopada 2019 r. nauczyciele przesyłają sprawdzone przez siebie prace, które uzyskały co najmniej 30 punktów, do właściwego KOMITETU OKRĘGOWEGO wraz z protokołem egzaminu celem weryfikacji.
Do dnia 12 grudnia 2019- roku, na stronie WWW Olimpiady, zostanie ogłoszona decyzja Komitetu Głównego o ilości punktów dopuszczających ucznia do etapu okręgowego olimpiady.


2. Zawody II stopnia – okręgowe
Testy II etapu zostaną przesłane przez Komitet Główny poszczególnym Komitetom Okręgowym za pomocą poczty elektronicznej
• do dnia 20 grudnia 2019 roku Komitety Okręgowe zawiadamiają uczestników o dopuszczeniu do zawodów II stopnia oraz o dokładnej organizacji tych zawodów.
• w dniu 10 stycznia 2020 roku odbędzie się część pisemna zawodów II stopnia. Uczniowie dopuszczeni do części ustnej będą zdawali w poszczególnych okręgach w terminie od 10 stycznia do 15 lutego 2020 roku. O zakwalifikowaniu, miejscu i terminie egzaminu ustnego uczniowie zostaną poinformowani przez poszczególne Komitety Okręgowe.


3. Zawody III stopnia – ogólnopolskie
• do dnia 2 marca 2020 roku Komitet Główny zawiadamia uczestników dopuszczonych do zawodów III stopnia o dopuszczeniu oraz miejscu i terminie zawodów,
zawody centralne odbędą się w dniach 15-16 kwietnia 2019 r.

Tematyka egzaminów ustnych 44. OJA

TEMATYKA EGZAMINÓW USTNYCH II I III STOPNIA

Zawodnicy przystępujący do egzaminów ustnych II stopnia powinni:
1. opracować 3 tematy z zakresu literatury angielskiej,
2. opracować 3 tematy z zakresu literatury amerykańskiej,
3. opracować podstawowe wiadomości z zakresu historii, geografii, polityki oraz życia
codziennego Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Zawodnicy przystępujący do egzaminów ustnych III stopnia powinni wykazać się znajomością:
1. czterech tematów z zakresu literatury angielskiej,
2. czterech tematów z zakresu literatury amerykańskiej,
3. problematyki z zakresu historii, geografii, polityki oraz życia gospodarczego i
kulturalnego państw angielskiego obszaru językowego.

Literatura brytyjska

1. Jane Austen Persuasion (Perswazje)
2. Charlotte Brontë Jane Eyre (Jane Eyre / Dziwne losy Jane Eyre)
3. Emily Brontë Wuthering Heights (Wichrowe Wzgórza)
4. Robert Burns Poetry (Auld Lang Syne, To a Mouse, Holy Willie’s Prayer, Tam O’Shanter: A Tale); Poezja (Dawny czas, Do myszy, Modlitwa świętobliwego Williego, Tam O’Shanter)
5. Arthur C. Clarke 2001: A Space Odyssey (2001: Odyseja kosmiczna)
6. S. T. Coleridge The Rime of the Ancient Mariner and 2 other poems (Rymy o starym marynarzu oraz dwa inne wiersze)
7. Joseph Conrad Lord Jim (Lord Jim) / Heart of Darkness (Jądro ciemnosci)
8. T.S. Eliot The Waste Land (Ziemia jałowa )
9. T.S. Eliot Ash Wednesday (Popielec)
10. E. M. Forster A Room with a View (Pokój z widokiem)
11. William Golding The Lord of the Flies (Władca much)
12. Graham Greene The Power and the Glory (Moc i chwała)
13. Mark Haddon The Curious Incident of the Dog in the Night-time (Dziwny przypadek psa nocną porą)
14. Thomas Hardy Tess of the d’Urbervilles (Tessa d’Urberville)
15. Kazuo Ishiguro Never Let Me Go (Nie opuszczaj mnie)
16. Hilary Mantel Wolf Hall (W komnatach Wolf Hall)
17. Ian McEwan Machines Like Me (Maszyny takie jak ja)
18. George Orwell Animal Farm ( Folwark zwierzęcy)
19. George Orwell Ninetheen Eighty-Four ( Rok 1984)
20. Jean Rhys Wide Sargasso Sea (Szerokie Morze Sargassowe)
21. Sally Rooney Normal People (Normalni ludzie)
22. Sir Walter Scott Waverley (Waverley)
23. William Shakespeare The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark (Hamlet)
24. William Shakespeare The Tragedy of Mackbeth (Makbet)
25. Mary Shelley Frankenstein; or, The Modern Prometheus (Frankenstein)
26. Zadie Smith On Beauty (O pięknie)

Literatura amerykańska

1. Louisa May Alcott Little Women (Małe kobietki)
2. Truman Capote In Cold Blood (Z zimną krwią)
3. Kate Chopin The Awakening (Przebudzenie)
4. Philip K. Dick Do Androids Dream of Electric Sheep? (Czy androidy śnią o elektrycznych owcach?)
5. Emily Dickinson Selected poems (wybór wierszy)
6. William Faulkner The Sound and the Fury (Wściekłość i wrzask)
7. Robert Frost Poetry (wybór wierszy)
8. Ernest Hemingway For Whom the Bell Tolls (Komu bije dzwon)
9. Eowyn Ivey The Snow Child (Dziecko śniegu)
10. Harper Lee To Kill a Mockingbird (Zabić drozda)
11. Arthur Miller (sztuka do wyboru)
12. Sue Monk-Kidd The Secret Life of Bees (Sekretne życie pszczół)
13. Toni Morrison Beloved (Umiłowana)
14. Edgar Allan Poe The Fall of the House of Usher, The Tell-Tale Heart (Upadek domu Usherów, Serce oskarżycielem)
15. Philip Roth Everyman (Everyman)
16. J. D. Salinger The Catcher in the Rye (Buszujący w zbożu)
17. Orson Scott Card Ender’s Game (Gra Endera)
18. Francis Scott Fitzgerald The Great Gatsby (Wielki Gatsby)
19. John Steinbeck The Grapes of Wrath (Grona gniewu)
20. Harriet Beecher Stowe Uncle Tom’s Cabin (Chata wuja Toma)
21. Donna Tartt The Goldfinch (Szczygieł)
22. Kurt Vonnegut Slaughterhouse-Five (Rzeźnia numer pięć)
23. HanyaYanagihara A Little Life (Małe życie)

Uczestnicy II i III etapu Olimpiady udzielą krótkich odpowiedzi w formie ciągłej wypowiedzi lub w formie dialogu z egzaminatorem na jeden z tematów związanych z następującymi blokami tematycznymi:

General topics
1. EDUCATION:
1. How has English changed/influenced Polish? Has it had any impact on the language you use every day?
2. Which is the best language to learn nowadays? Give examples of a few languages worth learning and discuss the benefits of learning them.
3. Discuss the positive and negative aspects of English as the ‘lingua franca’ of the contemporary world.
4. How do you think English and its position will change in the next 200 years?
5. What are the advantages and disadvantages of state-run schools and of private schools?
6. What realistic changes would you introduce into your country’s attitude towards education?

2. MAN AND THE NATURAL ENVIRONMENT:
1. What is in your opinion the main environmental threat to the modern world?
2. Over time uncountable species of animals have naturally become extinct. Are we right trying to save endangered species today?
3. Should animals be used for medical research or to test cosmetics?
4. Do you think recycling is an important community service? Do you recycle? Why? Why not?
5. How can we protect the environment and at the same time improve people’s standard of living?

3. MODERN MASS-MEDIA AND THEIR IMPACT ON MAN:
1. Do you think that intellectual rights should be protected and all music, films and books on the Internet should be downloadable for a fee?
2. What do you think is the future of a book, CD, television and the Internet?
3. What is the influence of the mass media on shaping the perception of the world?
4. Do you think that there are cases when censorship would be justified in the media (for instance to prevent other people from copying certain behaviour, or to avoid showing violence)?
5. What is the role of the printed media in the Age of the Internet?
6. Can the media be ever objective?
7. What is infotainment? What impact does it have on news programs?

4. MODERN TECHNOLOGICAL ADVANCES:
1. What role does the Internet have in education and in the world-wide communication?
2. What problems does the Internet create? What problems does it solve?
3. What have been the most important scientific inventions since 1900?
4. What do you think are the biggest challenges medical science is currently facing?
5. What are the main dangers of scientific advances? What laws do you think we need to protect our society from these dangers?
6. Which of the inventions in the history of mankind do you find most significant? Justify your opinion.
7. Give examples of ideas that could change the world. Do you think they are realistic?
8. Are we more intelligent than our ancestors or are we gradually dumbing down? Discuss.

5. SOCIAL, CULTURAL AND POLITICAL DEVELOPMENTS IN TODAY’S WORLD:
1. Discuss the main advantages and disadvantages of Poland’s EU membership.
2. Poland should/should not leave the EU. Discuss.
3. Is it possible to live in a monoculture today or is the multi-racial society a norm today?
4. What changes would, in your opinion, make Poland a better society?
5. Has Poland’s history made Poles different than other nations? How?
6. What are the turning points in Poland’s history you would point to foreigners to help them understand Poland better?
7. Do you feel in any way threatened by modern terrorism? Has terrorist threat ever made you change your plans when travelling/going to a public event, etc.?
8. Discuss some of the cultural revolutions from our history.

6. EVERYDAY LIFE IN THE MODERN WORLD:
1. What does it mean to be healthy? Can you improve/protect your health? How?
2. Are people more healthy now than in the past? Why/Why not?
3. Would you leave Poland for a better salary/career/standard of living if you had an opportunity? Why/Why not?
4. The recent economic migration of Poles evidences their lack of patriotism. Discuss.
5. What are the advantages/disadvantages of urban living? Would you prefer to live in or out of the city?
6. Do you enjoy travelling? What are the best and worst things about it?
7. What objects would you put in a time capsule to represent our culture?
8. Imagine you could own any painting or scripture in the world/ Which one would you choose and why?

7. GENERAL INFORMATION (THE UNITED KINGDOM)

1. Name, national emblem, flag. Territory and population.
2. The geographical regions of the United Kingdom (UK) – England, Wales, Scotland, Northern Ireland – their characteristic features and identity.
3. The structure of the government in the UK – British government and Parliament.
4. The system of education in the UK – the features of the most famous British universities and the problems that education faces nowadays.
5. Name three differences between the Church of England and the Roman Catholic Church.
6. What are the main differences between tabloid, quality and Sunday papers in the United Kingdom? Name three British tabloids/broadsheets/Sundays.
7. The role of the UK in Europe.
8. The most important event(s) in the history of the UK.
9. How can Brexit change the UK? Can it change Europe, and if so – how?

8. OUTSTANDING BRITISH PERSONALITIES
1. Famous English kings and queens.
2. Famous villains.
3. Famous UK personalities in the fine arts and science.
4. Famous UK politicians.

9. LONDON: THE CAPITAL CITY
1. London’s past and present (tourist attractions).
2. London in literature – Dickens, Conan Doyle…
3. London – intercultural city.
4. London – the city of Shakespeare.

10. GENERAL INFORMATION (THE UNITED STATES)
1. Name, national emblem, flag. Territory and population.
2. The geographical regions of the United States (US) and their features.
3. The structure of the government – Congress, the role of the President. The political parties in the US and their present status.
4. The system of education in the US – high schools and the problems they face.
5. American college education.
6. Big American cities.
7. What are the main regions of the United States? Describe 2 of them.
8. Name five national parks in the United States and describe them.
9. What are the natural hazards in the US? Where do they appear?
10. Flag and its symbolism.

11. OUTSTANDING AMERICANS
1. American Presidents.
2. Famous American personalities in the fine arts and science.
3. American actors and actresses.
4. American immigrants.

12. THE HISTORY OF THE UNITED STATES
1. Why did people migrate to colonial America?
2. The beginnings of colonization (first colonies, biggest problems of colonists)
3. What is the Mayflower Compact and who created the document?
4. What is the American Bill of Rights?
5. The Declaration of Independence and the drawing up of the American Constitution.
6. The moving frontier, the idea of the West.
7. How has the attitude to Native Americans changed over the years in the U.S.?
8. Was slavery the primary cause of the Civil War?
9. Discuss the main events and personalities of the Civil War.
10. How did the role of women change in the 1920s?
11. What role did the U.S. play in World War II?
12. Prohibition in the USA
13. What are the most important events and personalities of the African-American civil right movement?
Most important event(s) in the history of the U.S.

REGULAMIN

 OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

1. Podstawę prawną Olimpiady i zasad jej działania stanowi ustawa  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.)

 W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. poz. 125, z 2009 r. poz. 1041 oraz z 2014 r. poz. 1290) wprowadza się zmiany zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r.

 2. Olimpiada finansowana jest z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, uzupełnianej o środki własne organizatora i pozyskane środki od sponsorów.

3. Cel olimpiady: Ważnym celem, jaki ma spełniać Olimpiada, jest aktywizacja uczniów, by poprzez celowe zdobywanie wiadomości podnosili ogólny poziom wiedzy, przygotowując się tym samym znacznie lepiej do samodzielnego studiowania. Celem Olimpiady jest również lepsze przygotowanie przyszłych kandydatów na studia neofilologiczne z zakresu filologii angielskiej.

Rozdział I – Olimpiada i jej organizator

 

 • 1. Prawa i obowiązki Organizatora

1.1. Organizatorem olimpiady jest

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego

z siedzibą w Poznaniu, ul. Różanej 17A, 61-577 Poznań

tel. (61) 6636264, fax: (61) 6636252,

 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

strona WWW Organizatora: www.wsjo.pl;

strona internetowa Olimpiady: www.oja.wsjo.pl

 

 

1.2. Zadaniem Organizatora jest:

 1. realizacja olimpiady zgodnie z postanowieniami jej regulaminu i dokumentacji programowej;
 2. organizacja sieci okręgów;
 3. przygotowanie zadań na poszczególne etapy olimpiady;
 4. zapewnienie logistyki przedsięwzięcia (dystrybucja materiałów informacyjnych oraz testów, organizacja procesu zgłoszeń, zapewnienie odpowiednich środków do realizacji zawodów, komunikacja z uczestnikami, organizacja dystrybucji wyników poszczególnych etapów, rezerwacja sal, rezerwacja noclegów, organizacja wyżywienia finalistów, organizacja finału i uroczystego zakończenia, prowadzenie rozliczeń finansowych);
 5. wsparcie Komitetu Głównego w organizacji olimpiady;
 6. kontakt z uczestnikami – rozwiązywanie problemów i sporów;
 7. działania promocyjne upowszechniające olimpiadę.

1.3. Organizator ma prawo:

 1. do anulowania wyników poszczególnych etapów lub nakazywania powtórzenia zawodów w razie ujawnienia istotnych (naruszających regulamin olimpiady) nieprawidłowości;
 2. do wykluczenia z udziału w olimpiadzie uczestników łamiących regulamin olimpiady (decyzja podejmowana wspólnie z Komitetem Głównym);
 3. do prowadzenia współpracy z Komitetem Głównym na zasadach wyznaczonych przez regulamin;
 4. do reprezentowania olimpiady na zewnątrz;
 5. do rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących olimpiady i jej uczestników;
 6. do nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi (np. sponsorami).
 • 2. Struktura organizacyjna olimpiady

2.1. Struktura organizacyjna:

merytorycznie olimpiada jest oparta na modelu rozproszonym: komitet główny i 9 komitetów okręgowych: na uczelniach wyższych z kierunkiem filologia angielska (7 uniwersytetów i 1 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, oraz jedna Fundacja), których obszar administrowania określony jest w Informatorze i na stronie internetowej olimpiady w punkcie „Struktura terytorialna”;

administracyjnie olimpiada organizowana jest na modelu scentralizowanym – administracja olimpiady mieści się w siedzibie Organizatora.

2.2. Komitet Główny:

 1. Komitet Główny Olimpiady składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, kierownika organizacyjnego i co najmniej ośmiu członków, wśród których znajdują się: nauczyciele akademiccy i nauczyciele szkól ponadgimnazjalnych, z specjaliści z dziedziny nauk objętych programem Olimpiady oraz przedstawiciele młodzieży.
 2. Członków Komitetu Głównego powołuje i zatwierdza Organizator Olimpiady;
 3. przewodniczącego i kierownika organizacyjnego wybiera ze swego grona Komitet Główny, a zatwierdza Organizator. Tworzą oni Prezydium Komitetu Głównego, uprawnione do podejmowania bieżących decyzji, zatwierdzanych następnie na najbliższym posiedzeniu Komitetu Głównego;
 4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek prezydium Komitetu Głównego, mogą być powoływani do składu Komitetu Głównego dalsi jego członkowie;
 5. Kierownik Organizacyjny Olimpiady wykonuje uchwały Komitetu Głównego i zadania zlecone przez przewodniczącego, czuwa nad organizacją i przebiegiem zawodów /eliminacji/. Ma on do pomocy biuro Komitetu Głównego;
 6. obowiązki Komitetu Głównego:
 7. opracowanie szczegółowych wytycznych w sprawie organizacji wszystkich etapów, wraz z tematyką /zakresem materiału/, jednolitym sposobem oceny prac pisemnych i wypowiedzi ustnych oraz terminarzem zawodów poszczególnych etapów;
 8. ustalanie treści zadań na wszystkie etapy olimpiady, organizowanie dostarczania tych zadań Komitetom Okręgowym /w I etapie za ich pośrednictwem szkołom/, zgodnie z przyjętym systemem i dbanie o zachowanie ich tajności;
 9. ustalanie kryteriów kwalifikowania zawodników do kolejnych etapów Olimpiady;
 10. ustalanie okręgów, w których przeprowadzane są etapy okręgowe;
 11. udzielanie wyjaśnień i instruktażu Komitetom Okręgowym, dotyczących sposobu organizowania przez nie zawodów przeprowadzanych w okręgach;
 12. ustalanie listy uczestników etapu centralnego (tj. finału) – na podstawie analizy wyników prac pisemnych i egzaminów ustnych z etapu okręgowego;
 13. ustalanie listy laureatów Olimpiady i finalistów;
 14. przyznawanie laureatom dyplomu laureata;
 15. wystawianie laureatom i finalistom zaświadczenia, według wzoru określonego przez MEN;
 16. przyznawanie nagród laureatom;
 17. w przypadku łamania regulaminu Olimpiady podejmowanie decyzji o wykluczeniu jej uczestnika;
 18. rozpatrywanie w ciągu 2 tygodni odwołań od decyzji komisji okręgowych i komisji centralnej i rozstrzyganie innych sporów wynikających z kwestii merytorycznych. Odwołania takie należy składać pisemnie na adres Komitetu Głównego (pocztą zwykłą lub elektroniczną z adresu Dyrektora Szkoły), w ciągu 2 tygodni po eliminacjach.

2.3. Komitety Okręgowe – w porozumieniu z Dyrektorami Instytutów Filologii Angielskiej powoływane są na ich Uczelniach Komitety Okręgowe Olimpiady, które tworzą przewodniczący i sekretarz. Lista Komitetów Okręgowych stanowi załącznik nr 1. do niniejszego regulaminu. Adresy, także adresy poczty elektronicznej Komitetów Okręgowych, znajdują się na stronie internetowej Olimpiady, pod hasłem „Struktura terytorialna”.  Do obowiązków Komitetów Okręgowych należy: organizowanie i nadzór nad realizacją zawodów szczebla szkolnego, organizacja i przeprowadzenie etapu okręgowego, komunikacja ze szkołami i uczestnikami Olimpiady, dystrybucja zadań.

2.4. Komisje szkolne – zawody I stopnia organizowane są w szkołach. Dyrektorzy szkół powołują komisję szkolną lub wskazują osobę odpowiedzialną za organizację zawodów I etapu w szkole. Obowiązkiem Dyrektorów szkół lub wyznaczonych przez nie osób jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy powielaniu i przechowywaniu testów, by nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

Rozdział II – Organizacja olimpiady

 

 • 3. Uczestnicy olimpiady:

3.1. Adresatami olimpiady są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych: szkół średnich, ogólnokształcących i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.

3.2. Uczestnikami olimpiady mogą być również  – za zgodą Komitetu Głównego – laureaci wojewódzkich konkursów kuratoryjnych organizowanych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,

turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.), rekomendowani przez komisje konkursowe oraz  uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych i szkół zasadniczych, realizujących indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

3.3. By wziąć udział w olimpiadzie uczestnik powinien:  zapoznać się z zakresem tematycznym i terminarzem Olimpiady. Dyrektorzy szkół, biorących udział w Olimpiadzie,  mają obowiązek dopilnowania, aby wszelkie informacje dotyczące Olimpiady zostały podane do wiadomości nauczycieli języka angielskiego i zainteresowanych uczniów.

Dyrektorzy szkół – lub upoważnione przez nich osoby – zgłaszają szkołę, poprzez przesłanie listy uczniów, do udziału w Olimpiadzie, na adres odpowiedniego Komitetu Okręgowego lub Komitetu Głównego. Zgłoszenia pocztą elektroniczną można dokonać wyłącznie z elektronicznej skrzynki dyrektora lub sekretariatu szkoły.

3.4. Biorąc udział w Olimpiadzie Uczestnicy przyjmują do wiadomości postanowienia regulaminu olimpiady, wyrażają na nie zgodę i zobowiązują się do: przestrzegania regulaminu i terminarza Olimpiady, realizacji zadań zgodnie z ich założeniami, informowania Komitetu Głównego lub organizatora o wszelkich sprawach wyjątkowych związanych z ich udziałem w Olimpiadzie – zwłaszcza o nagłych wypadkach lub  zastrzeżeniach. Jednocześnie wzięcie udziału w Olimpiadzie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia i zgodnie z postanowieniami odpowiedniej ustawy o ochronie danych osobowych.

3.5. Uczestnik ma prawo do:

 1. udziału w Olimpiadzie, po zgłoszeniu jego uczestnictwa przez dyrektora szkoły;
 2. uczestnicy etapów okręgowych i centralnych mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych na czas niezbędny do udziału w zawodach;
 3. do zapewnienia bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia na poziomie III etapu;
 4. składania odwołań od decyzji Komisji Egzaminacyjnej, Komitetu Okręgowego lub Komitetu Głównego ( patrz § 6).

 

 • 4. Organizacja zawodów Olimpiady:

4.1. Zawody Olimpiady mają charakter indywidualny.

4.2. Zawody indywidualne:

4.2.1. Zawody są organizowane przez Komitet Główny Olimpiady, którego decyzje realizuje Kierownik Organizacyjny Olimpiady.

4.2.2. Zawody są trójstopniowe i obejmują następujące etapy::

I stopień – etap szkolny

                                   II stopień – etap okręgowy (9 okręgów)

III stopień – etap centralny (tj. finał).

Komitet Główny corocznie, przed rozpoczęciem roku szkolnego, zamieszcza na stronie internetowej olimpiady aktualne „Wytyczne” do kolejnej olimpiady. „Wytyczne” zawierają terminarz, zasady uczestniczenia, wymagany zakres materiałów, uprawnienia laureatów oraz adresy Komitetów Okręgowych.

4.2.3. Zawody I stopnia są realizowane w szkołach: przeprowadza je komisja szkolna, powołana przez  dyrektora lub – w małych szkołach – wyznaczony przez dyrektora nauczyciel języka angielskiego. Stosowane przez Olimpiadę testy pisemne oceniają znajomość języka pod względem poprawności formalnej. Sprawność komunikatywna kandydatów jest jednym z elementów oceny na egzaminie ustnym w II i III etapie. Na etapie szkolnym test składa się z  60 zadań, podzielonych po połowie między gramatykę i słownictwo.

     Uczniowie piszą test w ciągu 60 minut. Niedozwolone jest korzystanie ze słowników i innych pomocy. Na czas egzaminu należy wyłączyć telefony komórkowe.

Komisja szkolna ocenia testy, w oparciu o przygotowany przez Komitet Główny klucz do testu, i przesyła ocenione, podpisane i opatrzone pieczęcią szkoły testy w ciągu dwóch tygodni do odpowiedniego Komitetu Okręgowego. W Komitetach Okręgowych testy te są weryfikowane przez sekretarzy okręgowych i/lub wyznaczone przez nich osoby.

Trzy tygodnie po eliminacjach szkolnych Komitet Główny ustala, na podstawie zebranych ze wszystkich okręgów danych statystycznych, minimalną liczbę punktów, kwalifikującą do etapu okręgowego. Komitety Okręgowe, w ciągu tygodnia od decyzji Komitetu Głównego, powiadamiają, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłki listowej, szkoły, których uczniowie zakwalifikowali się do eliminacji okręgowych. W piśmie tym podaje się również wszystkie informacje organizacyjne dotyczące eliminacji 2. stopnia w danym okręgu.

4.2.4. Zawody II stopnia organizowane są przez 9 Komitetów Okręgowych, przeprowadzane w wyznaczonych przez nie miejscach i odbywają jednocześnie się we wszystkich okręgach. Zakwalifikowanie uczestnika do udziału w zawodach II stopnia następuje po uzyskaniu ustalonego przez Komitet Główny minimum punktów w eliminacjach I stopnia. O zakwalifikowaniu uczestnika do zawodów II stopnia zawiadamia szkołę Komitet Okręgowy, w terminie nie późniejszym niż 4 tygodnie od eliminacji szkolnych. Na eliminacjach okręgowych uczestnicy zobowiązani są posiadać i okazać przy wejściu na egzamin pisemny dowód osobisty lub legitymację szkolną.

Zawody II stopnia składają się z eliminacji pisemnych oraz eliminacji ustnych.

            Test II etapu składa się z dwu testów gramatycznych (wielokrotnego wyboru i tłumaczeniowego), testu słownictwa (wstawianie słów w luki), testu czytania oraz globalnego testu luk (cloze test). Ostatnim składnikiem zestawu jest test wiadomości kulturowych (wielokrotny wybór), który dzieli się na część amerykańską i brytyjską.

Uczniowie piszą test w ciągu 2,5 godzin. Niedozwolone jest korzystanie ze słowników i innych pomocy. Na czas egzaminu należy wyłączyć telefony komórkowe.

Komisja okręgowa ocenia testy, w oparciu o przygotowany przez Komitet Główny klucz do testu. Następnie testy te są weryfikowane przez sekretarzy okręgowych i/lub wyznaczone przez nich osoby. Po zakończeniu weryfikacji testów ogłaszana jest, o ustalonej  przez Komitet Okręgowy porze, w wyznaczonym miejscu, lista uczniów zakwalifikowanych do eliminacji ustnych. Miejsce i czas ogłoszenia tej listy  podane są uczestnikom i ich opiekunom do wiadomości w czasie eliminacji pisemnych.

W eliminacjach ustnych II stopnia Olimpiady biorą udział tylko uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej połowę punktów w teście pisemnym. Limit ten może być ze względów praktycznych podniesiony przez Komitet Główny dla wszystkich okręgów. Uczestnicy tej części eliminacji okręgowych zdają egzamin ustny z praktycznej znajomości języka angielskiego, literatury angielskojęzycznej i wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego. Egzamin ustny ma na celu  sprawdzenie umiejętności prowadzenia rozmowy w języku angielskim oraz sprawdzenia podstawowych wiadomości z zakresu historii, geografii i literatury Wielkiej Brytanii i USA. Zakres materiału, obowiązującego podczas eliminacji ustnych zamieszczany jest na stronie internetowej Olimpiady www.oja.wsjo.pl

4.2.5. Zawody centralne odbywają się w Poznaniu i są organizowane przez Komitet Główny, a przeprowadzane przez wyznaczoną przez niego Komisję Egzaminacyjną.

Listę uczestników zawodów centralnych ustala Komitet Główny po ustaleniu mnożnika przeliczeniowego oceny ustnej oraz podsumowaniu wyników etapów okręgowych. Liczba uczestników dopuszczonych do finału nie może być mniejsza niż 55. Komitet Główny, w uzasadnionych przypadkach,  może zwiększyć liczbę finalistów – np. z powodu minimalnej różnicy punktowej (mniejszej niż cały punkt) pomiędzy ostatnim uczniem kwalifikującym się do finału a następnymi.

O zakwalifikowaniu uczestnika do finału Komitet Główny zawiadamia Szkołę w ciągu dwóch tygodni od zakończenia etapów okręgowych.

Zawody III stopnia składają się, dla wszystkich zawodników, z części pisemnej (testu) i ustnej.

Na etapie centralnym uczestnicy zobowiązani posiadać i okazać przy wejściu na egzamin pisemny dowód osobisty lub legitymację szkolną.

Uczniowie piszą test w ciągu 2,5 godzin łącznie z testem ze słuchu. Niedozwolone jest korzystanie ze słowników i innych pomocy. Na czas egzaminu należy wyłączyć telefony komórkowe.

Wszyscy uczestnicy finału zdają następnego dnia egzamin ustny z praktycznej znajomości języka angielskiego, literatury angielskojęzycznej i wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego. Zakres materiału, obowiązującego podczas eliminacji ustnych zamieszczany jest na stronie internetowej Olimpiady www.oja.wsjo.pl. Egzamin z literatury i wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego odbywają się w języku angielskim. Przed rozpoczęciem egzaminów ustnych ustala się wartość  mnożnika do przeliczenia oceny ustnej.

Uchwałą Komitetu Głównego 20 uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki otrzymuje tytuł i uprawnienia laureatów olimpiady. Pozostałe osoby uzyskują tytuł finalisty.

Wyniki finału, zatwierdzone przez Komitet Główny, ogłaszane są kilka godzin po eliminacjach. Zaświadczenia o zdobytych przez uczestnika uprawnieniach Komitet Główny przesyła uczniom na adres szkoły.

 • 5. Przepisy szczegółowe

5.1. Udział osób niepełnosprawnych:  Organizator dokona wszelkich starań, aby w miarę możliwości w danych warunkach organizować zawody w taki sposób i w takich miejscach, by nie wykluczały udziału osób niepełnosprawnych. W tym celu organizator będzie dążył do organizacji zawodów w pomieszczeniach łatwo dostępnych dla osób z ograniczeniami ruchowymi, a w indywidualnych przypadkach organizował indywidualny, dostosowany do potrzeb uczestników niepełnosprawnych, tryb przeprowadzania eliminacji poszczególnych stopni.

5.2. Nagłe zachorowania i wypadki losowe:

Nieobecność uczestnika podczas zawodów Olimpiady, spowodowana nagłym zachorowaniem, bądź wypadkiem losowym skutkuje zakończeniem przez tego uczestnika udziału w olimpiadzie na ostatnim zrealizowanym przez niego etapie. W uzasadnionych przypadkach, po dokładnym rozpoznaniu powodu nieobecności, uzyskaniu dokumentów potwierdzających ważny i nagły charakter tego powodu, na drodze indywidualnej decyzji Komitet Główny może wyznaczyć zastępczy termin danego etapu dla uczestnika.

5.3. Pokrywające się terminy: Organizator dołoży starań by planowane przez niego terminy umożliwiały start wszystkim zainteresowanym uczestnikom.

5.4. Dyskwalifikacja: W przypadku złamania punktu regulaminu Olimpiady (np. nieprzygotowanie lektur z literatury lub wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego, korzystanie z niedozwolonych pomocy) organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika Olimpiady. Oznacza to wykluczenie z uczestnictwa w Olimpiadzie.

5.5. Odebranie uprawnień: W przypadku wykrycia w ciągu 5 lat po zakończeniu danej edycji Olimpiady nieprawidłowości w postępowaniu uczestnika, które powinny spowodować jego dyskwalifikację, Komitet Główny lub jego Prezydium ma prawo odebrać laureatowi lub finaliście uzyskany przez niego tytuł. O tej decyzji powiadamiany jest niezwłocznie listem poleconym Dyrektor szkoły delegującej uczestnika, odpowiedni Komitet Okręgowy Olimpiady, właściwe Kuratorium Oświaty oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna.

 

 • 6. Tryb odwoławczy

6.1. Uczestnik, który uważa, że wynik, jaki uzyskał w czasie zawodów, nie odzwierciedla poziomu jego odpowiedzi, lub że zawody były prowadzone z naruszeniem regulaminu Olimpiady, ma prawo złożenia odwołania, osobiście lub za pośrednictwem Dyrektora szkoły delegującej.

6.2. Odwołanie od decyzji Komisji/Komitetu składa się do Przewodniczącego Komitetu Głównego w terminie 2. tygodni po ogłoszeniu wyników (decyduje data stempla pocztowego).

6.3. Odwołanie składa się  pisemnie, przesyłając je listem poleconym na adres Komitetu Głównego Olimpiady lub dostarczając osobiście do siedziby Komitetu Głównego za potwierdzeniem odbioru. Odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowy opis okoliczności oraz dane kontaktowe składającego odwołanie.

6.4. Przewodniczący Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty otrzymania. Odpowiedź udzielana jest na piśmie i przesyłana listem poleconym na adres odwołującego się.

6.5. Po wpłynięciu odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego osobiście lub przez wyznaczoną osobę zobowiązany jest do wyjaśnienia wszelkich okoliczności wskazanych w odwołaniu.

6.6. Po ustaleniu zasadności odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego wskazuje sposób realizacji odwołania i powiadamia o tej decyzji pisemnie listem poleconym uczestnika  składającego odwołanie oraz Dyrektora jego szkoły.

 

 

 • 7. Rejestracja przebiegu zawodów okręgowych (II stopnia) i centralnych (III stopnia)

7.1.  Zawody II stopnia oraz centralne są w części ustnej protokołowane.

7.2. Protokoły sporządzane są na bieżąco w czasie odpowiedzi Uczestnika i zawierają pytania jakie otrzymał oraz udzielone odpowiedzi wraz z komentarzem..

7.3.  Protokoły odpowiedzi są przechowywane w siedzibie Komitetów Okręgowych bądź Komitetu Głównego przez 5 lat od dnia ogłoszenia wyników, po upływie tego czasu są niszczone.

 

Rozdział III – Uprawnienia i nagrody

 

 • 8. Nagrody i uprawnienia

8.1. Uczestnicy finału Olimpiady mogą uzyskać następujące tytuły:

– laureaci to 20 najlepszych uczestników spośród finalistów

– finaliści  to pozostali uczestnicy zawodów III stopnia, którzy przystąpili do tych zawodów

wyróżnieni – osoby wyróżnione przez Komitet Główny za wyniki osiągnięte w czasie Olimpiady..

Listę uczestników zawodów III stopnia (centralnych) ustala Komitet Główny na podstawie rankingu wyników zawodów okręgowych. Do zawodów tych Komitet Główny kwalifikuje 55 zawodników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w skali kraju.

8.2. Uprawnienia laureatów i finalistów określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) .

8.3. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu laureata lub finalisty jest zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

8.4. Laureaci Olimpiady otrzymują dyplomy laureata oraz nagrody, fundowane przez Organizatora , patronów honorowych i sponsorów Olimpiady.

Rozdział IV – Olimpiada międzynarodowa

 • 9. Udział w olimpiadzie międzynarodowej

9.1. Sposób wyłaniania Uczestników olimpiady międzynarodowej:

Najlepszy laureat Olimpiady może być delegowany do uczestnictwa w olimpiadzie międzynarodowej, jeśli nie posiada jeszcze dyplomu znajomości języka angielskiego na poziomie C-2.

 

Rozdział V – Postanowienia końcowe:

 1. Komitet Główny może przedkładać właściwym Kuratoriom Oświaty lub MEN propozycje, dotyczące przyznawania wyróżnień i nagród nauczycielom, zasłużonym w pracach na rzecz przygotowania młodzieży do udziału w Olimpiadzie.
 2. Komitet Główny ustala rodzaj dokumentacji z zawodów I i II stopnia oraz sposób jej prowadzenia i przechowywania przez Komitety Okręgowe.
 3. Komitet Główny prowadzi archiwum akt olimpiady z zawodów III stopnia oraz gromadzi między innymi takie dokumenty jak:
  1. skład osobowy Komitetu
  2. wytyczne dotyczące tematyki Olimpiady
  3. rejestr wydanych zaświadczeń i dyplomów laureatów
  4. listy laureatów i ich nauczycieli
  5. dokumentację statystyczną i finansową.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i publikowany jest bezzwłocznie na stronie internetowej Olimpiady.

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec