Maciej Wąs odwołuje zajęcia z przyczyn zdrowotnych.

Additional Info

 • Data początkowa Friday, 15 December 2017
 • Przedmiot i grupy

  Rozumienie tekstu, 1kmt1

 • Forma odrobienia zajęć

  Do ustalenia

Marzena Kubisz

Monday, 11 Dec. 2017

Additional Info

 • Imię Marzena
 • Nazwisko Kubisz
 • Tytuł / stopień naukowy dr hab.
 • Title / Academic degree Associate Professor
 • Position Profesor UŚ
 • Position Faculty Professor
 • Funkcja

  Zastępczyni redaktora naczelnego Er(r)go. Teoria Kultura Literatura

   

   

 • Administrative function

  Er(r)go. Teoria Kultura Literatura - Assistant Editor

   

   

   

 • Zakład Zakład Teorii Literatury i Kultury
 • Department Department of Literary and Cultural Theory
 • Gabinet 4.62
 • E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Dyżur
  Dyżury w semestrze letnim:
  Środa: 13:00 - 13:45

   

   

 • Office Hours

  Office hours:

  Wednesday 13:00 - 13:45

 • Tytuły i stopnie naukowe

  1996 - magister nauk humanistycznych (Uniwersytet Śląski)

  2001 - doktor nauk humanistycznych (Uniwersytet Śląski). Tytuł rozprawy: Strategies of Resistance. Body, Identity and Representation in Western Culture

  2015 - doktor habilitowany w zakresie nauk humanistycznych (Uniwersytet Śląski). Tytuł ropzrawy. Resistance in the Deceleration Lane. Velocentrism, Slow Culture and Everyday Practice

 • Titles and Degrees

  1996 - MA in English (University of Silesia)

  2001 - Ph.D in Humanities (University of Silesia). Title of the dissertation:Strategies of Resistance. Body, Identity and Representation in Western Culture

  2015 - D. Litt in Humanities (University of Silesia): Title of the dissertation: Resistance in the Deceleration Lane. Velocentrism, Slow Culture and Everyday Practice

   

 • Zainteresowania badawcze

  studia nad weganizmem/ food studies

  dyskursy życia zrównoważonego

  ekokrytyka

  studia nad zwierzętami

  filozofia fotografii

  współczesna literatura brytyjska

 • Research Interests

  vegan studies/ food studies

  speed in culture

  discourses of sustainable living

  ecocriticism

  animal studies

  philosophy of photography

  contemporary British literature

 • Wykładane przedmioty

  Historia Wielkiej Brytanii

  Kultura Wielkiej Brytanii

  Współczesna literatura brytyjska

  seminarium magisterskie

 • Courses Taught

  British History

  British Culture

  Contemporary British Literature

  MA Seminar

 • Informacja dla kandydatów na studia dokoranckie

  Obszary badawcze: teoria literatury i kultury, studia nad zwierzętami, studia nad weganizmem, studia nad kulturą jedzenia ekokrytyka, literatura i kultura brytyjska i amerykańska

 • Information for potential Ph.D. students

  Research areas: literary and cultural theory, animal studies, vegan studies, food studies, ecocriticism, British and American literature and culture

Additional Info

 • Data początkowa Thursday, 07 December 2017
 • Data końcowa Friday, 08 December 2017
 • Przedmiot i grupy

  2sw1, 2sw2 - kultura materialna

  3km, 3sw - seminarium dyplomowe

  4km - teksty akademickie

 • Forma odrobienia zajęć

  Zwolnienie lekarskie

Make sure that on the 13 December (Wednesday) and 14 Decemeber (Thursday) you  will find time to visit us!

chromik odwołuje

Tuesday, 5 Dec. 2017

Additional Info

 • Data początkowa Tuesday, 05 December 2017
 • Data końcowa Wednesday, 06 December 2017
 • Przedmiot i grupy

  I KMT Composition

 • Forma odrobienia zajęć

  Terminy odrabiania zajęć: 13.12 godz. 8.00 lub 11.15 (do ustalenia) oraz 20.12 godz. 8.00 lub 11.15. 

Professor Mehmet Ali Çelikel, Head of the English Department of Pamukkale University (Denizli, Turkey) - a distinguished Turkish academic, talented poet, sensitive translator, a great friend of our Institute - will be our guest 9th -16th December this year. Professor Çelikel will give two open lectures: “City and Cultural Identity in Kureishi’s London and Pamuk’s Istanbul: A Comparative Reading of Something to Tell You and A Strangeness in My Mind” (Wednesday, Dec. 13, 15:00), and “Multiculturalism and Criminal Mystery in Agatha Christie’s Murder on the Orient Express and Peyami Safa’s Arséne Lupin in Istanbul” (Thursday, Dec. 14, 13:00).

Dr hab. Marzena Kubisz odwołuje zajęcia w dniach 6-7 grudnia.

Additional Info

 • Data początkowa Wednesday, 06 December 2017
 • Data końcowa Thursday, 07 December 2017
 • Forma odrobienia zajęć

  Nie dotyczy - zwolnienie lekarskie.

Additional Info

 • Data początkowa Monday, 04 December 2017
 • Data końcowa Friday, 08 December 2017
 • Przedmiot i grupy

  Wstęp do literaturoznawstwa, 1km3

  Teoria Kultury, 4km

 • Forma odrobienia zajęć

  Nie dotyczy

class cancelled on 7 Dec

Sunday, 3 Dec. 2017

Dr Anna Malinowska cancells her class and office hours on 7 Dec 2017 

Additional Info

 • Forma odrobienia zajęć

  Do ustalenia

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec