Olimpiada Języka Angielskiego

Tuesday, 20 Sep. 2016

 

Organizatorem Głównem Olimpiady jest:
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

Komitet Główny Olimpiady Języka Angielskiego

ul. Św. Marcin 59, 61-808 Poznań
www.wsjo.pl

 

 

OKRĘG ŚLĄSKI

Uniwersytet Śląski

 

41-200 Sosnowiec, ulica Gen. Grota-Roweckiego 5

 

kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

tel.: 32/ 36 40 892

 

mgr Bożena Leszkiewicz oraz mgr Beata Kalarus

 

II  Etap (w Sosnowcu)
część pisemna: 15 stycznia 2018 (poniedziałek)
część ustna: 26 stycznia 2018 roku (piątek)

Terminarz

 

1. Zawody I stopnia – szkolne
• Do dnia 20 października 2017 r. nauczyciele dokonują zgłoszenia szkoły wypełniając formularz zgłoszenia w internecie (wzór zgłoszenia oraz formularz internetowy dostępne będą na stronie www.oja.wsjo.pl od dnia 25 września 2017).
• Zgłoszenie zawierać powinno:
1. pełną nazwę i adres szkoły wraz z numerem telefonu
2. imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego w szkole zawody I stopnia
3. numer telefonu oraz adres e-mail na jaki można kontaktować się z nauczycielem prowadzącym zawody szkolne
4. adres e-mail na jaki Komitet Główny prześle test z kluczem. Musi to być służbowy adres dyrektora szkoły lub oficjalny adres szkoły obsługiwany przez dyrekcję lub osoby przez nią upoważnione.
5. ilość uczniów, którzy zadeklarowali udział w zawodach
W dniach od 3 do 8 listopada 2017 roku Komitet Główny prześle na podany adres e-mail
test w postaci pliku PDF (do powielenia) z kluczem.
• 13 listopada 2017 r. o godz. 9.00 uczniowie piszą pracę pisemną (test)
Na rozwiązanie pracy należy przeznaczyć 60 min.
• Do dnia 24 listopada 2017 r. nauczyciele przesyłają sprawdzone przez siebie prace, które uzyskały co najmniej 30 punktów, do właściwego KOMITETU OKRĘGOWEGO wraz z protokołem egzaminu celem weryfikacji.
Do dnia 15 grudnia 2017- roku, na stronie WWW Olimpiady, zostanie ogłoszona decyzja Komitetu Głównego o ilości punktów dopuszczających ucznia do etapu okręgowego olimpiady.
2. Zawody II stopnia – okręgowe
Testy II etapu zostaną przesłane przez Komitet Główny poszczególnym Komitetom Okręgowym za pomocą poczty elektronicznej
• do dnia 20 grudnia 2017 roku Komitety Okręgowe zawiadamiają uczestników o dopuszczeniu do zawodów II stopnia oraz o dokładnej organizacji tych zawodów.
• w dniu 15 stycznia 2018 roku odbędzie się część pisemna zawodów II stopnia. Uczniowie dopuszczeni do części ustnej będą zdawali w poszczególnych okręgach w terminie od 16 do 31 stycznia 2018 roku. O zakwalifikowaniu, miejscu i terminie egzaminu ustnego uczniowie zostaną poinformowani przez poszczególne Komitety Okręgowe.
3. Zawody III stopnia – ogólnopolskie
• do dnia 1 marca 2018 roku Komitet Główny zawiadamia uczestników dopuszczonych do zawodów III stopnia o dopuszczeniu oraz miejscu i terminie zawodów,
• zawody centralne odbędą się w dniach 9 – 10 kwietnia 2018 r.

 

 

Tematyka egzaminów ustnych 42. OJA

 

TEMATYKA EGZAMINÓW USTNYCH II I III STOPNIA

Zawodnicy przystępujący do egzaminów ustnych II stopnia powinni:
1. opracować 3 tematy z zakresu literatury angielskiej,
2. opracować 3 tematy z zakresu literatury amerykańskiej,
3. opracować podstawowe wiadomości z zakresu historii, geografii, polityki oraz życia
codziennego Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Zawodnicy przystępujący do egzaminów ustnych III stopnia powinni wykazać się znajomością:
1. czterech tematów z zakresu literatury angielskiej,
2. czterech tematów z zakresu literatury amerykańskiej,
3. problematyki z zakresu historii, geografii, polityki oraz życia gospodarczego i
kulturalnego państw angielskiego obszaru językowego.

Literatura brytyjska

1. Richard Adams Watership Down (Wdonikowe Wzgórze)
2. Monica Ali Brick Lane (Brick Lane)
3. Kate Atkinson Life After Life (Jej wszystkie życia)
4. Jane Austen Persuasion (Perswazje)
5. Charlotte Brontë Jane Eyre (Jane Eyre / Dziwne losy Jane Eyre)
6. Emily Brontë Wuthering Heights (Wichrowe Wzgórza)
7. A.S. Byatt Possession (Opętanie)
8. S. T. Coleridge The Rime of the Ancient Mariner and 3 other poems
9. Joseph Conrad The Heart of Darkness (Jądro ciemności)
10. Joseph Conrad Lord Jim (Lord Jim)
11. Elizabeth Gaskell North and South (Północ I południe)
12. William Golding The Lord of the Flies (Władca much)
13. Kazuo Ishiguro The Remains of the Day (Okruchy dnia)
14. John Keats Selected poems, including Ode to A Nightingale, Ode on A Grecian Urn
15. Hilary Mantel Wolf Hall (W komnatach Wolf Hall)
16. Ian McEwan Atonement (Pokuta)
17. Dodie Smith I Capture the Castle (Zdobywam zamek)
18. Zadie Smith On Beauty (O pięknie)
19. Horace Walpole The Castle of Otranto (Zamczysko w Otranto)
20. Virginia Woolf Mrs. Dalloway (Pani Dalloway)
Literatura amerykańska

1. Louisa May Alcott Little Women (Małe kobietki)
2. Truman Capote In Cold Blood (Z zimną krwią)
3. Raymond Chandler Farewell, My Lovely (Żegnaj, laleczko)
4. Kate Chopin The Awakening (Przebudzenie)
5. Anthony Doerr All the Light We Cannot See (Światło, którego nie widać)
6. Robert Frost Selected poems
7. Alex Haley Roots (Korzenie)
8. John Irving World According to Garp (Świat według Garpa)
9. Eowyn Ivey The Snow Child (Dziecko śniegu)
10. Jack Kerouac On the Road (W drodze)
11. JhumpaLahiri The Lowland (Zagubieni wśród hiacyntów)
12. Jack London Martin Eden (Martin Eden)
13. Philipp Meyer The Son (Syn)
14. Margaret Mitchell Gone with the Wind (Przeminęło z wiatrem)
15. Toni Morrison Song of Solomon (Pieśń Salomonowa)
16. J. D. Salinger The Cather in the Rye
17. John Steinbeck The Grapes of Wrath(Grona gniewu)
18. Harriet Beecher Stowe Uncle Tom’s Cabin (Chata wuja Toma)
19. Kurt Vonnegut Slaughterhouse–Five (Rzeźnia numer pięć)
20. HanyaYanagihara A Little Life (Małe życie)

Uczestnicy II i III etapu Olimpiady udzielą krótkich odpowiedzi w formie ciągłej wypowiedzi lub w formie dialogu z egzaminatorem na jeden z tematów związanych z następującymi blokami tematycznymi:

General topics
1. EDUCATION:
1. How has English changed/influenced Polish? Has it had any impact on the language you use every day?
2. Which is the best language to learn nowadays? Give examples of a few languages worth learning and discuss the benefits of learning them.
3. Discuss the positive and negative aspects of English as the ‘lingua franca’ of the contemporary world.
4. How do you think English and its position will change in the next 200 years?
5. What are the advantages and disadvantages of state-run schools and of private schools?
6. What realistic changes would you introduce into your country’s attitude towards education?
2. MAN AND THE NATURAL ENVIRONMENT:
1. What is in your opinion the main environmental threat to the modern world?
2. Over time uncountable species of animals have naturally become extinct. Are we right trying to save endangered species today?
3. Should animals be used for medical research or to test cosmetics?
4. Do you think recycling is an important community service? Do you recycle? Why? Why not?
5. How can we protect the environment and at the same time improve people’s standard of living?
3. MODERN MASS-MEDIA AND THEIR IMPACT ON MAN:
1. Do you think that intellectual rights should be protected and all music, films and books on the Internet should be downloadable for a fee?
2. What do you think is the future of a book, CD, television and the Internet?
3. What is the influence of the mass media on shaping the perception of the world?
4. Do you think that there are cases when censorship would be justified in the media (for instance to prevent other people from copying certain behaviour, or to avoid showing violence)?
5. What is the role of the printed media in the Age of the Internet?
6. Can the media be ever objective?
7. What is infotainment? What impact does it have on news programs?

4. MODERN TECHNOLOGICAL ADVANCES:
1. What role does the Internet have in education and in the world-wide communication?
2. What problems does the Internet create? What problems does it solve?
3. What have been the most important scientific inventions since 1900?
4. What do you think are the biggest challenges medical science is currently facing?
5. What are the main dangers of scientific advances? What laws do you think we need to protect our society from these dangers?
6. Which of the inventions in the history of mankind do you find most significant? Justify your opinion.
7. Give examples of ideas that could change the world. Do you think they are realistic?
8. Are we more intelligent than our ancestors or are we gradually dumbing down? Discuss.

5. SOCIAL, CULTURAL AND POLITICAL DEVELOPMENTS IN TODAY’S WORLD:
1. Discuss the main advantages and disadvantages of Poland’s EU membership.
2. Poland should/should not leave the EU. Discuss.
3. Is it possible to live in a monoculture today or is the multi-racial society a norm today?
4. What changes would, in your opinion, make Poland a better society?
5. Has Poland’s history made Poles different than other nations? How?
6. What are the turning points in Poland’s history you would point to foreigners to help them understand Poland better?
7. Do you feel in any way threatened by modern terrorism? Has terrorist threat ever made you change your plans when travelling/going to a public event, etc.?
8. Discuss some of the cultural revolutions from our history.

6. EVERYDAY LIFE IN THE MODERN WORLD:
1. What does it mean to be healthy? Can you improve/protect your health? How?
2. Are people more healthy now than in the past? Why/Why not?
3. Would you leave Poland for a better salary/career/standard of living if you had an opportunity? Why/Why not?
4. The recent economic migration of Poles evidences their lack of patriotism. Discuss.
5. What are the advantages/disadvantages of urban living? Would you prefer to live in or out of the city?
6. Do you enjoy travelling? What are the best and worst things about it?
7. What objects would you put in a time capsule to represent our culture?
8. Imagine you could own any painting or scripture in the world/ Which one would you choose and why?

7. GENERAL INFORMATION (THE UNITED KINGDOM)

1. Name, national emblem, flag. Territory and population.
2. The geographical regions of the United Kingdom (UK) – England, Wales, Scotland, Northern Ireland – their characteristic features and identity.
3. The structure of the government in the UK – British government and Parliament.
4. The system of education in the UK – the features of the most famous British universities and the problems that education faces nowadays.
5. Name three differences between the Church of England and the Roman Catholic Church.
6. What are the main differences between tabloid, quality and Sunday papers in the United Kingdom? Name three British tabloids/broadsheets/Sundays.
7. The role of the UK in Europe.
8. The most important event(s) in the history of the UK.
9. How can Brexit change the UK? Can it change Europe, and if so – how?
8. OUTSTANDING BRITISH PERSONALITIES

1. Famous English kings and queens.
2. Famous villains.
3. Famous UK personalities in the fine arts and science.
4. Famous UK politicians.

9. LONDON: THE CAPITAL CITY

1. London’s past and present (tourist attractions).
2. London in literature – Dickens, Conan Doyle…
3. London – intercultural city.
4. London – the city of Shakespeare.
10. GENERAL INFORMATION (THE UNITED STATES)

1. Name, national emblem, flag. Territory and population.
2. The geographical regions of the United States (US) and their features.
3. The structure of the government – Congress, the role of the President. The political parties in the US and their present status.
4. The system of education in the US – high schools and the problems they face.
5. American college education.
6. Big American cities.
7. What are the main regions of the United States? Describe 2 of them.
8. Name five national parks in the United States and describe them.
9. What are the natural hazards in the US? Where do they appear?
10. Flag and its symbolism.

12. OUTSTANDING AMERICANS
1. American Presidents.
2. Famous American personalities in the fine arts and science.
3. American actors and actresses.
4. American immigrants.

13. THE HISTORY OF THE UNITED STATES
1. Why did people migrate to colonial America?
2. The beginnings of colonization (first colonies, biggest problems of colonists)
3. What is the Mayflower Compact and who created the document?
4. What is the American Bill of Rights?
5. The Declaration of Independence and the drawing up of the American Constitution.
6. The moving frontier, the idea of the West.
7. How has the attitude to Native Americans changed over the years in the U.S.?
8. Was slavery the primary cause of the Civil War?
9. Discuss the main events and personalities of the Civil War.
10. How did the role of women change in the 1920s?
11. What role did the U.S. play in World War II?
12. Prohibition in the USA
13. What are the most important events and personalities of the African-American civil right movement?
Most important event(s) in the history of the U.S.

 

 

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec